Od červnové povodně se hodně mluví o suchém poldru na Klabavě v Brdech, o nutnosti vyčistit koryta řek a potoků a v neposlední řadě o hospodaření v krajině, které kvůli nešetrnému zacházení způsobuje erozi a voda rychle odteče.

Co chystá za protipovodňová opatření Středočeský kraj? Na to jsme se zeptali hejtmana Josefa Řiháka.

Jak sám hejtman o sobě řekl, je jedním z těch, pro něž není letní období časem dovolené a odpočinku. „Naplno se rozbíhají plánované investiční projekty, do toho se v řadě měst a obcí konají setkání a nejrůznější akce, kterých se nejvyšší představitel krajské samosprávy zúčastňuje," uvedl Řihák.

V letošním roce navíc přibyla povinnost postarat se o pomoc obcím a městům, které postihla začátkem června ničivá povodeň. „V létě obvykle nemám čas vybrat si dovolenou. Nestíhal jsem to v době, kdy jsem byl starostou Příbrami. A ještě více pracovních povinností mám i nyní jako hejtman," tvrdil hejtman.

Bohužel, povodně jsou stále aktuální téma. Vzpomeňme, jak několik dnů po velké vodě přinesla studená fronta další kvanta srážek. Čím dál tím více způsobují problémy prudké bouře. Nabízí se otázka, jaké protipovodňové plány má kraj a konkrétně třeba na Příbramsku?

V Příbrami budeme v nejbližší době realizovat konkrétní protipovodňové opatření na říčce Litavce u stadionu Baníku. Ve spolupráci s městem zde dojde k rekonstrukci mostu na silnici do Lazce. Po dokončení bude významně zvýšena propustnost mostu. Při povodních se v současné době na mostě vytváří z naplavených větví a nepořádku hráz, která způsobuje vylití Litavky z břehů.

Jaká je konkrétní pomoc ze strany kraje zaplaveným obcím?

V prvé řadě Středočeský kraj zajišťuje přímou finanční pomoc zaplaveným obcím na odstraňování prvotních škod po povodních. A to jak ze svého rozpočtu, tak i z peněz ze státního rozpočtu. Každá ze zaplavených obcí již od kraje dostala po 160 tisících korunách. Další peníze šly zálohově na pomoc obcím z 50 milionů korun, které přišly od Vlády ČR. Částka je pro jednotlivé obce a města různá podle výše nahlášených škod vzniklých při povodni. Podobně bude rozděleno i dalších 70 milionů korun ze státního rozpočtu. Návrh na rozdělení těchto peněz projedná tento týden krajská rada a schválí jej krajské zastupitelstvo na mimořádném zasedání 15. července. A požádali jsme ještě Vládu ČR o další pomoc ve výši 120 milionů korun. Pokud tyto peníze dostaneme, budou uhrazeny všechny požadavky obcí a měst na odstraňování prvotních škod po povodních. Pokud jde o rekonstrukce a opravy škod, které velká voda napáchala, budeme mimo jiné spoléhat na pomoc z prostředků Evropské unie. Měli bychom získat prostředky z takzvaného fondu pomoci EU. Rovněž bychom chtěli na rekonstrukce po povodních použít část peněz, které má Česká republika k dispozici v současných operačních programech. Tyto peníze by měly být použity především na dopravní stavby.

Kraj také poslal či pošle peníze hasičům, kteří byli u povodní. Jaká byla tady v tom případě konkrétní pomoc?

Část z prvního balíku peněz od Středočeského kraje na pomoc po povodních, jehož rozdělení schválilo středočeské krajské zastupitelstvo, šla na úhradu škod vzniklých na vybavení zasahujících hasičských jednotek. Celkem Středočeský kraj ze svého rozpočtu zaplatil 1,991 milionu korun zasahujícím jednotkám a sborům z Hasičského záchranného sboru ČR a Sdružení dobrovolných hasičů na opravy poškozených čerpadel a 1,41 milionu korun za poškozené hadice.

Co budoucnost, pokud se bude podobné počasí, jak předvídají někteří klimatologové, opakovat. Nebylo by vhodné zvážit postupně osídlenost zaplavovaných oblastí?

Obávám se, že asi těžko někoho donutíme ihned se odstěhovat z blízkosti řeky či potoka. Ale je třeba si stanovit jasná pravidla. Potvrzují se slova odborníků na klima, kteří upozorňují, že na naší planetě definitivně skončila relativně klidná léta druhé poloviny 20. století. Čím dál častěji bude na různých místech naší planety docházet k prudkým výkyvům počasí. Katastrofální záplavy, přívalové deště, ničivé větry a další povětrnostní vlivy se stávají běžnou realitou našich životů a musíme se tomuto stavu přizpůsobit. Ochrana před velkou vodou by se měla stát jednou z rozvojových priorit obcí a měst. Vesnicím už nestačí jen mít opravenou radnici, novou školku, funkční vodovod a kanalizaci. Ve volebních programech stran a hnutí v příštích volbách se zákonitě musí objevit i protipovodňové hráze, suché poldry, retenční nádrže. Musíme si rovněž jasně říci, že ochrana před velkou vodou se musí provádět například i na úkor zemědělců, kterým voda zaplaví pole a louky a připraví je tak o úrodu. V tomto případě musí ale stát garantovat, že případné škody uhradí. A v neposlední řadě musíme umět třeba i vyvlastnit potřebné pozemky na stavbu protipovodňových hrází. Ale nařizovat lidem se stěhovat? To ne. Tady je prostor spíše pro vlastníky pojišťoven, které si patrně příště již hodně rozmyslí pojišťovat lidem obydlí v záplavovém území.

Velký problém je také zřejmě v hospodaření v lesích a na polích. Kvůli vysokým cenám se enormně těží dřevo, což způsobuje erozi a vykácený les tolik vody nezadrží. Jedná se také o těchto příčinách včetně toho, že se na polích neoře a neseje po vrstevnicích a voda okamžitě i s půdou mizí pryč?

To vše jsou argumenty pro hlavní myšlenku, že musíme konečně přestat s přírodou bojovat a začít jednat v souladu s ní. I Středočeský kraj bude na novou skutečnost reagovat. Budu iniciovat, aby na krajském úřadě vznikla pracovní skupina složená z odborníků, která se bude zabývat protipovodňovou ochranou. Předpokládám, že tato skupina se bude dvakrát ročně scházet a bude řešit, co je potřeba kde udělat. Mimo jiné se bude i zabývat konkrétními případy, kde došlo k excesům, které zmiňujete ve vaší otázce. Už se příště nesmí stát, aby protipovodňová hráz u jedné vesnice nebyla dokončena ani za deset let. Nebo, že hráz dimenzovaná na stoletou vodu přeteče už při padesátileté vodě.