Půjde totiž o třídenní cvičení složek integrovaného záchranného systému, jehož úkolem je práce na likvidaci nákazy nejen prověřit teoreticky, ale také je vyzkoušet v praxi. Teprve za této situace se totiž naplno ukáže, co by bylo třeba dořešit nebo vylepšit, případně jak plány pro řešení podobné situace pozměnit.

Scénář cvičení plánovaného na 17. až 19. září počítá s tím, že nejrušněji bude právě na Benešovsku; ve výkrmně kuřat v Líšně u Bystřice. To ale až ve vrcholné fázi cvičení. Zprvu se totiž nemá dít nic nápadného. Vše má začít štábní částí; dojde na prověřování podezření na nákazu včetně odběru vzorků uhynulých kusů a jejich odvoz do Prahy k analýze v laboratoři veterinárního ústavu.

Už v téhle fázi se ale rozbíhají opatření, která sice nejsou viditelná, ale přesto rozsáhlá, připomíná Lenka Kostková z centrály středočeských hasičů, pod jejichž taktovkou se vše bude odehrávat. „Do doby potvrzení nebo vyvrácení nákazy bude celý objekt hermeticky uzavřen, zakázána jakákoliv manipulace se zvířaty a zamezen vstup osob do celého areálu," připomněla Kostková postup, který je již známý i z reálných situací - z doby, kdy se před sedmi lety ptačí chřipka skutečně objevila v chovech drůbeže na Orlickoústecku. Ty pak byly celé vybíjeny; se svými slepicemi se museli rozloučit i drobní chovatelé v okolí.

Cvičení přejde do taktické etapy

Rozsáhlé manévry hasičů v ochranných oblecích, jaké tehdy byly vidět v televizních zprávách, nyní v rámci nácviku čekají i Benešovsko. Jakmile totiž Praha ohlásí pozitivní nález, přejde cvičení do taktické etapy. „Veterináři požádají složky integrovaného záchranného systému o společné řešení mimořádné události spojené s mimořádnými opatřeními ke zdolání nákazy, k zabránění jejímu šíření a k ochraně veřejného zdraví," vysvětlila Kostková.

V praxi to znamená nebývalou mobilizaci lidí i techniky. Hasiči vyhlásí třetí stupeň požárního poplachu spojený s nasazením nejen sedmi profesionálních jednotek včetně příslušníků Záchranného útvaru Zbiroh, ale i členů dobrovolných sborů; napilno budou mít také policisté, zdravotníci, strážníci, veterináři… A sejít se musí třeba i členové krizového štábu v Benešově jakožto obce s rozšířenou působností.

Poznání skutečné míry připravenosti

Tohle všechno se bude odehrávat ve skutečnosti - nikoli pouze na papíře v podobě postupně odškrtávaných bodů hovořících o tom, co by se dělo, kdyby… Dojde pak i na zásah přímo ve výkrmně kuřat v Líšně, a to 19. září odpoledne. Vše skutečně jako doopravdy.

Napodobení reálného zásahu má podle slov náměstka ředitele středočeských hasičů Miloše Hladíka velký význam pro poznání skutečné míry připravenosti jednotlivých složek zapojených do akce a jejich součinnosti. Sami hasiči si chtějí nacvičit nejen řízení podobné akce, ale také „provětrat" ochranné pomůcky a v praxi prověřit využitelnost různých typů prostředků jak pro vyklízení haly, tak následné odmořování zasahujících osob a dezinfekci použité techniky.

„Vyzkoušet si chceme také způsob a rychlost vyrozumění, tok informací jak směrem k úřadům tak i k veřejnosti," doplnil Hladík. Z jeho slov tedy vyplývá, že hasiči budou informovat, co se odehrává - a nikdo by neměl být vylekán.