Milan Stefan Troják- Narodil se 16. 6. 1984 ve městě Marghita.
- Vystudoval Střední umělecko-průmyslovou školu sv. Anežky v Českém Krumlově.
- Nyní studuje Akademii výtvarných umění.
- Zabývá se sochařstvím a vytvářením obrazů stylem graffiti.

Starosta objekt neziskové organizaci poskytl zdarma a souhlasil s jeho kulturním využitím.

„Nápad využít nepoužívaný dřevěný sklad na řevnické vlakové zastávce vznikl před necelými dvěma lety, kdy jsem se rozhodla jako ředitelka základní umělecké školy oslovit rodiče svých žáků, jestli by nám pomohli s vyklizením budovy. Zájem o pomoc byl nečekaně veliký. Je to stará polorozpadlá bouda, kterou bychom chtěli zachránit a využívat ji jako multifunkční a multikulturní prostor," vysvětluje Ivana Junková svůj záměr.

V budoucnu ji chtějí upravit tak, aby se zde mohli lidé scházet při různých kulturních akcích, jako jsou koncerty, výstavy, sochařství, malířství nebo jiných uměleckých děl.

Budoucnost stavby je pestrá

V prostorách dosavadního muzea už měli lidé možnost zhlédnout několik výstav. Byla to například díla žáků zdejší Základní umělecké školy, část ateliéru veškerého sochařství Kurta Gebauera nebo umělecké předměty studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové.

Ivana Junková už plánuje i další budoucnost budovy. „Říkáme tomu dočasné muzeum, ale jedná se vlastně o výstavní projekt. Návštěvnost byla zatím poměrně velká a všechny akce se zde konají zdarma a za přispění dobrovolníků. Nyní je jedna část muzea zavřena s tím, že na konci září se bude celá budova otevírat pro veřejnost novou výstavou.

Dále plánujeme na září ještě dva koncerty a na nulovém vstupném nechceme nadále nic měnit," objasňuje organizátorka projektu.

Mladí umělci jsou vítáni

Stará a zchátralá budova železničního skladu na řevnické vlakové zastávce se proměnila v galerii moderního umění, kde mají návštěvníci možnost vidět  díla především mladých a začínajících umělců.Nad vchodem do muzea si mohou lidé povšimnout obrazu ženy, která leží na boku, je otočena zády a drží v rukou váhy. „Žena s váhami v ruce má vyjadřovat symbol soudu. Místo pásky přes oči je však otočena zády, což vyjadřuje, že vlastně nesoudí. Celá galerie na mě tak působí," vysvětluje autor obrazu Milan Stefan Troják.

„Když vejdu do těchto prostor, mám pocit, jako bych byl u soudu. Každý, kdo sem přijde, tak něco o vystaveném umění soudí, proto mě napadlo vyobrazit nad vchod tuto symboliku," popisuje své pocity autor kresby.

Mladý umělec vystudoval střední umělecko průmyslovou školu v Českém Krumlově a jeho díla mohli lidé vidět například v jihočeské Kaplici nebo na sympoziu 2011. S organizátorkou akce Ivanou Junkovou se seznámil při práci na dobřichovickém sympóziu, ze kterého pravidelně každé dva roky putují sochy na Cestu mramoru mezi obcemi Dobřichovice a Karlík.

Vytváření kamenných skulptur

Pod lanovým mostem v Dobřichovicích vypomáhal Milan Troják celý měsíc umělcům s vytvářením kamenných skulptur. Po zhlédnutí jeho prací mu ředitelka základní umělecké školy nabídla spolupráci.

„Při dernisáži výstavy současných studentů Vysoké školy umělecko průmyslové, kam jsem pozvala všechny umělce z dobřichovického sympózia, se mi Milan Troják nabídl, že by pro muzeum mohl také něco vytvořit. Zhlédla jsem jeho dosavadní práci a domluvili jsme se na obrazu, který by se umístil přímo nad vchod. Vyobrazení ležící ženy je namalováno stylem graffiti, stejně jako dva obrazy pod ním, které vytvářeli žáci základní umělecké školy v Řevnicích," popisuje začátek spolupráce Ivana Junková.

Jedním dechem však dodává, že nyní mají ještě mladí umělci možnost, podílet se bez jakéhokoliv určitého konceptu na vyzdobení muzea. Nabídka však platí jen do doby, než bude přesně vědět, jak s objektem naloží a jakým směrem se s neziskovou organizací vydá.