Zcela nově postavený most je hotový, stejně jako opravy opěrné zdi a sanace části skalního masivu. Vedle plánovaných prací došlo na podzim i na sanaci dalšího místa, kde se uvolnilo kamenivo. Celkově práce vyšly na téměř 55 milionů korun.

V souvislosti s uzavřením této silnice Ředitelství silnic a dálnic na jaře dočasně zprůjezdnilo nájezdy na Pražském okruhu neboli dálnice D0 u pražské Písnice. Jejich otevření bylo reakcí nejen na odklon provozu z Břežanského údolí na objízdné trasy, ale současně na omezení kvůli opravám Barrandovského mostu. Kvůli havarijním opravám u Dolních Břežan (kde se sice rozsáhlá rekonstrukce chystala, ale počítalo se s ní až od srpna) se tyto práce termínově sešly neplánovaně. Navíc se v Praze připojilo i omezení související s opravou opěrné zdi v Komořanské ulici.

Nyní je ohlášeno opětovné uzavření těchto nájezdů: k tomu, aby zůstaly v provozu natrvalo, dálničnímu ředitelství podle jeho mluvčího Jana Rýdla chybí potřebné dokumenty. Ty podle něj závisí především na postoji městských částí Písnice a Libuše. Jde totiž o mimoúrovňovou křižovatku Pražského okruhu s Libušskou: silniční spojnicí Dolních Břežan právě s Písnicí.