„Smyslem projektu je poskytnout imobilnímu pacientovi v terminálním stadiu nemoci možnost rozloučit se s lidmi nebo místem, které se pro něho stalo díky nemoci nedostupné. Aby pacient nemusel zemřít, aniž by bylo splněno jeho poslední přání. Tím, že připravíme vysněný zážitek, můžeme být v posledních dnech jeho života trochou světla jak pro samotného pacienta, tak i pro jeho okolí,“ vysvětlil cíle Sanitky přání spoluautor projektu a nymburský zdravotník Daniel Karták.

První zájemci by se mohli podle jeho slov začít hlásit začátkem příštího roku, až bude kompletně zprovozněna webová stránka, jejíž součástí bude dotazník a možnost přihlášení se o zmíněnou službu.

Co všechno služba nabízí

Daniel Karták s Igorem Kytkou a dalšími partnery nakoupili speciálně upravenou sanitku v Nizozemsku, kde se projektem inspirovali. V té pojede klient se členem rodiny či kamarádem, jeden zdravotník a řidič záchranář. Sanitka bude týden umístěna v Nymburce a týden v Brně. „Jsme připraveni týden plnit přání zájemců v Čechách a týden na Moravě,“ vysvětluje Karták.

Důležitou informací je fakt, že všechny služby spojené s přáním budou poskytovány pacientovi zcela zdarma. „Pokud si bude přát jít naposledy na fotbal na Slavii, my zajistíme nejen cestu, ale koupíme i lístky na fotbal,“ dává příklad nymburský zdravotník.

Další možnosti toho, co služba pro lidi s život ohrožujícím onemocněním nabízí, jsou například návštěva ZOO, návštěva milovaného člověka, který již není mobilní, návštěva určitého místa, na které má pacient zvláštní vzpomínky a podobně. „Je možné uskutečnit i náročnější přání, jako jsou například výlet lodí, návštěvu koncertu, sportovního utkání, či divadla. To vše pod vedením odborného personálu a sanitky s pohodlnými nosítky,“ doplnil Karták.

Peníze na celý projekt chtějí získávat výhradně prostřednictvím darů a příspěvků od obchodních partnerů, dobrovolníků a dalších dárců. Potencionální investory v této chvíli oslovují. „Provoz bude financován díky dárcům, ať už se jedná o soukromé osoby, firmy, větší společnosti či státní správu ve formě dotací,“ upřesnil spoluautor projektu.

Historie Sanitky přání

Daniel Karták spolu s dalšími zakladateli projektu v Česku byli nedávno na stáži v Nizozemsku, kde se o projektu dozvěděli více. Z této země také celý projekt před 15 lety vzešel. Název Sanitka přání vychází z myšlenky splnit poslední přání osobám na sklonku života, a to za pomoci dobrovolníků a vlastní sanitky.

Analogická organizace byla založena v Nizozemsku v roce 2007 jako doplněk péče o imobilní pacienty v terminálním stádiu nemoci. Zakladatelem byl řidič sanitky Kees Veldboer. Stále existuje mnoho pacientů, kteří zemřou, aniž by se skutečně „rozloučili“. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je imobilita pacienta a stávající systém není připraven pacientovo přání splnit. Proto byla založena nadace na pomoc lidem, kteří jsou závislí na sanitní dopravě.

Impulsem k založení nadace byla událost, která se stala zakladateli nadace. Kees Veldboer splnil poslední přání bývalého námořníka, pana Stefanuta, během převozu sanitkou v Rotterdamu. Tento pán tak strašně chtěl ještě jednou plout na lodi, že Kees „podlehl“ jeho prosbám a plavbu pacientovi umožnil.