Školou zmítají spory již delší dobu a mnozí vnímali zvolení Zdeňka Holého před dvěma lety jako šanci na sjednocení a zlepšení komunikace. Podle vývoje v posledním měsíci se ale nepochopení ještě prohloubilo.

Dlouhodobý rozkol

“Stal se přesný opak: zákulisní personální politikou, absencí diskuze se studenty, zbrklými rozhodnutími, ignorováním akademické samosprávy, šířením strachu i pomluvami a v neposlední řadě silovými snahami řídit FAMU "jako firmu" a nikoliv jako "uměleckou školu" došlo k tomu, že je málokomu ve škole dobře. Natož aby tam ještě něco s chutí tvořili. Holý prostě selhal v pozici manažera, který musí ukočírovat dům plný rozdílných individualit,” uvádí Vít Klusák, člen Akademického senátu.

Děkan Holý trvá na tom, že se senátem diskutuje a jejich výtky již objasnil či vyvrátil. Za Holého se postavila také Umělecká rada školy a šéfové několika kateder. Svůj pohled nabídlo i mnoho osobností filmového průmyslu jako je Jan Hřebejk, Jiří Bartoška nebo Jan Strach. Některé urážlivé a zobecňující komentáře v médiích ovšem situaci ještě vyostřily. ”Často se otvírají 16 let staré křivdy z nástupu tehdejšího děkana a reforem, které učinil. V médiích pak vytvářejí zavádějící obraz střetu teoretiků a filmařů, případně umělců a zručných řemeslníků. Ale situace ve škole je naprosto jiná,” dodává Tomáš Janáček, člen AS a student katedry režie.

Co si myslí studenti?

Studenti na to reagovali způsobem sobě vlastním - někteří podepsali petici za děkanovo odvolání, další vyzývají k navázání dialogu a hledání řešení v Apelu k akademické obci, jiní zase uspořádali happening Poslušnost nelze vynutit. V něm upozornili na to, že mediální agentura 2media, kterou škola dříve najala a která je spjatá s jednou z externích vyučujících, propagovala mezi novináři zastánce Holého. Z toho důvodu studenti promítali na zeď náplavky před fakultou hesla jako FAMU není firma, Nejsme komparz! Nebo kdo má strach, ať zvedne ruku odkazující k aktuální nepříjemné atmosféře na fakultě. Tu podle nich dokresluje i strach veřejně proti děkanovi vystoupit z obavy, že by to ohrozilo následná studia nebo přednášení na škole.

Vše vyvrcholilo návrhem akademického senátu na odvolání děkana, který schválilo osm z devíti senátorů a podle Janáčka jej podpořilo 25 procent členů akademické obce. I proti němu se vyhradila Umělecká rada školy.

"Návrh na odvolání děkana považujeme za nástroj, jenž by měl být uplatňován výjimečně, výlučně v kritických situacích, a měl by být věcně a detailně odůvodněn, což přítomný návrh sedmi senátorek a senátorů nečiní,” uvádí prohlášení Umělecké rady složené z osobností jako je Helena Třeštíková, Václav Moravec nebo Jaromír Kallista. Několik šéfů kateder pak pohrozilo svým odchodem, pokud bude Holý odvolán, postavilo se za něj i kolegium děkana.

Rektor vyzývá k dalšímu jednání

Rektor AMU Jan Hančil v pátek vydal rozhodnutí, ve kterém s Uměleckou radou v podstatě souhlasí. Odvolání by podle jeho názoru školu ještě více destabilizovalo kvůli hrozbě odchodu pedagogů a důvody k němu nejsou dostatečné. Za ty by považoval jasný odkaz na prokazatelné závažné porušování zákona, vnitřních předpisů nebo dobrých mravů, rektor se ale domnívá, že se tak nestalo a že si senát vykládá postavení akademického senátu a děkana chybně.

Jan Hančil proto k odvolání nepřistoupil a snaží se působit jako mediátor mezi dvěma rozhádanými tábory, které vyzývá k další diskusi. „Věřím, že stále existuje prostor pro jednání, že nebyly využity všechny možnosti k vyřešení hlavních neuralgických bodů a k nastavení nového způsobu vzájemné komunikace akademických orgánů. Je třeba využít této krize jako příležitosti, dát si tu práci zkusit pochopit argumenty druhé strany a najít smír, “ myslí si rektor.

Otázkou nyní zůstává, jak se zachovají děkanovi odpůrci. Hančil se s nimi v minulém týdnu sešel čtyřikrát, zatím ale bezvýsledně. Další vyjednávání mají následovat. Již před konečným rozhodnutím se ale vyjadřovali v tom smyslu, že by neodvolání zřejmě vedlo k protestům studentů a dalším rozkolům uvnitř akademické obce.

V podobně ostrém tónu se nesou i první reakce na Holého setrvání ve funkci. “Domnívám se, že se jedná o bezprecedentní útok na akademickou samosprávu a toto porušení pravidel, která se od roku 1990 dodržovala, se může dotknout všech vysokých škol v ČR. Rektor vlastně všem akademickým senátům (potažmo akademickým obcím, které si své zástupce volí) vzkazuje, že jsou jen stafáž,” uvedl k rektorově rozhodnutí Vít Klusák.