Tu za přítomnosti starosty města Pavla Pikrta a místostarosty Václava Černého provedl obchodní ředitel společnosti Jindřich Morávek.

Soutěžní kolo začalo v 10.30 hodin a skončilo v 10.49 hodin, tedy po pouhých 19 minutách, a bylo dvakrát prodlouženo. 

Celková vstupní hodnota e-aukce činila 2.416.312 korun. Nejnižší dosažená celková cena činila 1.414.055 korun. „V soutěžním kole e-aukce tak bylo dosaženo úspory přes jeden milion korun, což je 41,48 procenta oproti loňskému roku," pochvaloval si starosta Pavel Pikrt.

Nejnižší nabídková cena

Aukce se celkem zúčastnilo devět uchazečů o zakázku. Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení a posouzení výše uvedené veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena nejnižší nabídková cena, kterou nakonec nabídla společnost Amper Market. „Tohoto dodavatele elektrické energie bude ještě muset schválit rada města na svém nejbližším zasedání," dodal starosta.