Okolnosti události zůstávají v šetření - zdá se ale, že tragédii přinesl spor, při němž jeden z účastníků zastřelil druhého a následně obrátil zbraň i proti sobě a vzal si život.

Pokud by se ukázalo, že tomu tak opravdu bylo - a takovýhle vývoj událostí lze při pitvě potvrdit nebo vyvrátit jednoznačně - vyšetřovatelé rozhodnou o odložení případu; nebylo by koho stíhat, protože pachatel násilného trestného činu zemřel.

Prozatím kriminalisté nadále vyhodnocují poznatky získané na místě činu a zkoumají rovněž vztahy mezi oběma zesnulými.