Standardními dny voleb, kdy lidé budou moci přijít do volebních místností ve svém okrsku (případně s předem vydaným voličským průkazem zavítat do kterékoli volební místnosti) jsou pátek 27. ledna (stejně jako v prvním kole od 14 do 22 hodin) a sobota 28. ledna (opět v době mezi 8. a 14. hodinou). Hlasovací lístky tentokrát voliči obdrží až přímo na místě.

Zájem o hlasování občanů s nařízenou izolací nebo karanténou v souvislosti s onemocněním covid-19 byl sice v prvním kole minimální, nicméně stejně jako tehdy mají občané, kteří kvůli koronaviru nesmějí mezi lidi, zachovánu možnost odevzdat svůj hlas vybranému kandidátovi.

Ve středu 25. ledna mohou využít možnost hlasování z auta, a to na speciálně zřízených stanovištích čekajících na příjezd voličů mezi osmou a sedmnáctou hodinou. Ve Středočeském kraji jich bude stejně jako v prvním kole 12, pro každý okres jedno, a to vesměs na stanicích profesionálních hasičů.

Oproti prvnímu kolu se umístění nemění – jde tedy o deset měst, podle nichž jsou pojmenovány jednotlivé okresy, a v nejbližším okolí metropole jsou to Řevnice (pro Prahu-západ) a Stará Boleslav (pro Prahu-východ). V Praze se jedná o pět lokalit – parkoviště P+R na Letné a čtyři zbrojnice dobrovolných hasičů: v Dubči, Písnici, Satalicích a Stodůlkách. Spádovost k jednotlivým místům najdou voliči na webu magistrátu. Také Krajský úřad Středočeského kraje upřesňuje umístění stanovišť na svých webových stránkách.

Lidé s covidem si také mohou vyžádat příjezd volební komise s přenosnou urnou na místo, kde právě pobývají: domů, ale třeba i do nemocnice. Ve středních Čechách je zapotřebí předem zavolat na telefonní číslo 257 280 862 – a to vždy od osmé ranní: v úterý do 16.00, ve středu do 17.00 a ve čtvrtek, který je posledním dnem nabízejícím tuto možnost, do 20.00. Pražský magistrát ke stejnému účelu nabízí čísla 777 497 060, 777 497 078 nebo 777 497 082, která jsou v provozu od 9 do 16 hodin; ve čtvrtek pak rovněž až do 20.00.