Exekuce tedy končí. Dražit se mělo mimo jiné pětašedesát koní Welsh pony. Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 9 Milan Usnul ve středu v podvečer vysvětlil: „Dlužník se dohodl s věřitelem a dnes svůj dluh zaplatil."

Dražba byla nařízena na 
24. září.

Dlužník tedy zareagoval na poslední chvíli. „A to zřejmě i pod tlakem mediální pozornosti, která byla případu věnována. Koně jsou v zoufalém stavu. Všichni proto vítali, že je zachráníme prodejem v dražbě a že se pro ně co nejrychleji najdou noví majitelé," konstatoval Usnul.

Stav koní byl totiž veterinární správou zhodnocen jako nevyhovující a bylo zahájeno řízení o jejich odebrání.

Jak ale dle Milana Usnula vyplývá z Centrální evidence exekucí, soud proti majiteli koní nařídil dalších 27 exekucí. A Usnul upozornil: „I v těchto řízeních teoreticky může dojít k tomu, že koně budou sepsáni a uskuteční se jejich exekuční prodej. Dlužník v této souvislosti uvedl, že bude komunikovat s veterinární správou a že s návrhem na řešení situace osloví ostatní pověřené soudní exekutory," doplňuje Milan Usnul.