Některé kraje se proto rozhodují přidat i další prostředky ze svého rozpočtu, aby mohly plně uspokojit všechny podané žádosti o příspěvky na zajištění provozu. Vydat se toto cestou však středočeské hejtmanství neplánuje. Krajští radní a pak i zastupitelé budou rozhodovat o způsobu rozdělení čtyř milionů korun, které jsou k dispozici od státu.

Finančně také provoz vesnických prodejen podporují leckteré obce, jejichž vedení má zájem na tom, aby fungovaly a místním i nadále nabízely možnost nákupu. Byť se jejich provozovatelé potýkají s odlivem zákazníků, odlákaných jinam nižšími cenami a větším výběrem.

Koho podpořit, koho ne?

O podíl z oněch čtyř milionů má ve středních Čechách zájem stovka žadatelů, kteří se dohromady ucházejí o příspěvky v součtu dosahujícím 7,7 milionu. K dispozici je tak zhruba polovina požadovaných peněz. Na lednovém jednání středočeského zastupitelstva, kde již byl jednomyslně schválen vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, to uvedl náměstek hejtmanky pro oblast financí a dotací Michael Kašpar (STAN). Na samotné vyhodnocení konkrétních žádostí, tedy vlastní rozhodování o tom, „komu“ a „kolik“, by mělo dojít na veřejném zasedání krajského zastupitelstva 27. února.

Před dvacet žádostí z ohrožených území

S tím, že peněz nebude dost pro upokojení všech žádostí v plné výši, počítali představitelé Středočeského kraje už loni na podzim při vyhlašování dotačního programu. Již tehdy připomínali, že nemá smysl rozdělit čtyři miliony poskytnuté státem mezi všechny středočeské prodejničky: jejich provozovatelé by získali jen drobné, které by nakonec nepomohly nikomu.

Poskytovat má kraj vyšší částky jen části žadatelů, přičemž přednost mají dostat obchůdky působící v „chudších regionech“ – takzvaných HSOÚ: hospodářsky a sociálně ohrožených územích. Jsou to místa se staršími obyvateli, horší veřejnou dopravou, vyšší nezaměstnaností, úbytkem obyvatel a nízkým podílem podnikatelů. A to stále platí, potvrdil mluvčí kraje David Šíma. „Zaregistrováno a podáno bylo celkem 102 žádostí v celkové výši 7 708 723 korun. Z toho je 23 žádostí v obcích v HSOÚ za celkem 1 735 791 korun,“ upřesnil.

Nemusí jít podle něj o sumy konečné: čísla se ještě mohou mírně měnit v souvislosti s formální kontrolou žádostí (kdy někdo může být i vyřazen pro nesplnění podmínek dotačního programu) a vyřízení případných doplnění.

Řazení podle předem daných pravidel

Žádosti krajský úřad seřadí podle předem daných pravidel. Do popředí se dostanou žadatelé působící v obcích vymezených v rámci HSOÚ, přičemž v rámci této skupiny ještě budou žádosti setříděny podle počtu obyvatel daných obcí (v pořadí od nejnižšího k nejvyššímu).

Na obdobné seřazení žádostí dojde i v případě obcí mimo HSOÚ. Takto vytvořené žebříčky mají být pro rozdělování peněz klíčové. „Návrh na poskytnutí dotací do vyčerpání předpokládané výše objemu peněžních prostředků postupně subjektům, které mají sídlo v obcích vymezených v HSOÚ od nejnižšího počtu obyvatel k nejvyššímu, a poté subjektům, které mají sídlo v obcích mimo HSOÚ od nejnižšího počtu obyvatel k nejvyššímu, bude předložen k projednání v radě a schválení v zastupitelstvu Středočeského kraje,“ osvětlil postup Šíma.

Od 30 do 80 tisíc korun

Dotační program Obchůdek je určen na podporu udržení provozu prodejen s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v obcích do tisíce obyvatel, na jejichž území takovýto krámek působí jako jediný. Žádosti krajský úřad přijímal od 2. do 23. ledna. Provozovatelé se mohli ucházet zejména o příspěvky na vytápění, osvětlení, nájem, pořízení vybavení, ale i na výdaje spojené se zaměstnanci, na nákup vybavení, na údržbu či například náklady na provoz terminálu pro placení kartami. Nejnižší možná podpora dosahuje 30 tisíc korun, nejvyšší 80 tisíc.