Kraj podle něj pomůže Jinočanům dokončit druhou a třetí etapu severovýchodního obchvatu. Středočeští radní v pondělí souhlasili s tím, že hejtmanství vybere stavební firnu a zajistí financování a obec nechá zpracovat projektovou dokumentaci. „Nově vzniklá komunikace bude po dokončení začleněna do silniční sítě Středočeského kraje," uvedl Petera.

Aby bylo možné nový obchvat postavit a napojit ho na Pražský okruh, je podle hejtmana nutné vyřešit jeden problém. O vydání několika důležitých pozemků je v rámci církevních restitucí zažádáno u pozemkového fondu. Radní kvůli tomu přijali zvláštní usnesení.

„Rada kraje schválila další přípravu výstavby komunikace číslo 116 na území obcí Jinočany a Zbuzany, která je evidovaná v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje jako veřejně prospěšná stavba. Tudíž se na pozemky pod touto stavbou církevní restituce nevztahují," dodal hejtman.