Jedná se o jeden ze zásadních úspěchů českého kabinetu, který tak ukončil dlouholetý problém a Česká republika může pokračovat v dostavbě páteřní dopravní infrastruktury. Toto jednání se týkalo i tří úseků dálnice D6 Praha – Karlovy Vary a to o úseky Nové Strašecí –Řevničov, Řevničov obchvat a Lubenec obchvat.

O čem je dohoda EIA 

„Finální dohoda s Evropskou komisí o EIA je ukázkou efektivní spolupráce mezi ČR a Evropskou komisí. Podařilo se nám odblokovat neblahé dědictví předchozích vlád a nyní konečně můžeme plynule dostavět dopravní tepny 
v ČR za významné pomoci evropských prostředků," uvedl předseda vlády 
Bohuslav Sobotka.

Dohoda s komisí EU se týká vybraných prioritních dopravních staveb, které jsou v pokročilé fázi přípravy a jsou součástí Transevropské dopravní sítě. Ta hraje významnou roli v dobudování jednotného trhu. Dosažená dohoda bude mít pozitivní dopad jak z dopravního, tak ekonomického hlediska.

Další kroky

Dalším krokem nyní bude projednání vyjednaného legislativního řešení, které schválila vláda v červnu, 
v Poslanecké sněmovně.

Starostové obcí kolem karlovarky napříč kraji už mnoho let usilují o přípravu dostavby této důležité komunikace hlavně proto, aby se zlepšilo životní prostředí v obcích a zvýšila bezpečnost jejich obyvatel. Silný provoz zejména kamionové dopravy obce velmi zatěžuje.

Rozhodnutí se týká tří úseků

Vlivem otřesů při průjezdu těžkých vozidel praskají domy při silnici i kanalizace pod ní. Dalším problémem jsou výfukové plyny. A přejít karlovarku, nebo na ni vyjet se téměř nedá po celý den. Starostové léta usilují o přípravu stavby D6 a vydání stavebního povolení na celou trasu.

V této chvíli je vydáno územní rozhodnutí a stanovisko EIA na tři úseky: Nové Strašecí – Řevničov a obchvat Řevničov – Krušovice. Na ostatní části se teprve tvoří projektová dokumentace.

Poslední jednání 

Naposledy se starostové sešli se zástupci ŘSD Karlovarského kraje před letními prázdninami v Bochově. Lukáš Hnízdil z ŘSD Karlovy Vary zde informoval o výkupech pozemků. Zmínil také skutečnost, že nedojde-li k dohodě s vlastníky, požádá Ředitelství silnic a dálnic ČR místně příslušný vyvlastňovací úřad o vyvlastnění pozemků.

„Očekáváme proto, zrychlení procesu a doufáme, že co nejdříve bude ze strany ŘSD podána žádost o vydání stavebního povolení na uvedené stavby," zkonstatoval Starosta Nového Strašecí Karel Filip.

Začít stavět se původně mělo už v letošním roce 
v úseku Nové Strašecí – Řevničov a obchvat Řevničov – Krušovice. Celá D6 by měla být podle původního plánu hotová v roce 2030. Teď se staví v úseku Lubenec Bošov. Zprovozněna by měla být v říjnu 2015.

Čtěte také: Praha 5 žádá zdymadlo u Dětského ostrova s lávkou na nábřeží