Lze předpokládat, že stejně jako hala bude toto dílo bodovat v architektonických soutěžích. Za 73 milionů korun vznikl vskutku velmi originální objekt pro 208 aut parkujících v přízemní úrovni, v podlaží i na střeše, jehož podoba se ještě bude měnit. Autoři totiž počítají s tím, že se minimalisticky pojatá stavba postupně zčásti „ztratí“ v zeleni. A nejenom v té vysázené kolem: železobetonové části fasády (s provětrávacími otvory opět ve tvaru svodidel) se mají schovat pod popínavé rostliny. Před parkovacím domem pak nechybí ani jezírko sbírající dešťovou vodu…

S neobvykle vyhlížejícím objektem se řidiči rychle sžili, řekl Deníku starosta obce Věslav Michalik (STAN). „Čekali jsme, že jeho využívání bude mít poměrně dlouhý náběh, ale k našemu překvapení je využíván hodně. V lednu, což byl vlastně první měsíc ostrého provozu, to bylo v průměru z 50 procent,“ řekl starosta Deníku. S dodatkem, že ho těší, že k neobvyklé podobě stavby nezaznamenal ze strany občanů žádnou negativní reakci. Cena parkování je 10 Kč za hodinu (a od šesté hodiny zdarma; za den tedy maximálně 50 Kč). Lze si zaplatit i dlouhodobé parkování: například za rok vychází na pět tisíc korun.

Michalik současně upozorňuje na to, co není vidět na první pohled: stavba není zasazena do svahu, ale architekti ji posadili na svah. Že není v rovině, ale trochu šikmo, v případě parkovacího domu přece vůbec nevadí. „Díky tomu, že je položený na terén – na stranách jsou rozdíly možná i 1,5 metru – jsme ušetřili za výkopové práce i přesuny hmot,“ upozornil, jaký přínos mělo, že se stavba obešla bez velkého bagrování. Na mírný sklon ostatně neupozorní ani rovnoběžné linie svodidel.