„(Ruský prezident Vladimir) Putin válku s Ukrajinou prohrává, chová se iracionálně – a my musíme být připraveni na to, že může dojít ke stejným událostem jako v Německu,“ uvedla hejtmanka s tím, že má na mysli poškození takzvané kritické infrastruktury státu, která se nachází i ve Středočeském kraji.

Kritická infrastruktura pod dohledem

„Všechny prvky této infrastruktury jsou díky dlouhodobému posilování bezpečnostních opatření pod zvýšeným dohledem,“ ujistila Pecková. Mluvčí kraje David Šíma k tomu uvedl, že ve vazbě na aktuální situaci štáb považuje ochranu za dostatečnou.

Členové krajského krizového štábu také probírali, jaké dopady na uprchlickou krizi může mít aktuální situace na Ukrajině se sérií útoků, které byly cíleny i na města v zázemí. Shodli se, že především se je třeba připravit na prodlužování pobytu ukrajinských uprchlíků a jejich dočasné ochrany na území Česka, přiblížil Šíma závěry.

Příliv zpomalil, návrat neznámý

V poslední době byl ve středních Čechách zaznamenán podstatně menší příliv uprchlíků z Ukrajiny než dřív. Běženci se mohou registrovat na desítce pracovišť v pěti středočeských městech: v Benešově, Kladně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami. Jde o úřadovny cizinecké policie a takzvané OAMPy – pobočky Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Otevřeno mají v běžných úředních hodinách v pondělí, ve středu a v pátek; přítomen je i tlumočník.

Takzvaným odbavením tam během září prošlo 1510 ukrajinských občanů. Pro 327 z nich bylo třeba zajistit ubytování. Nasměrovat na novou adresu pak bylo třeba ještě 45 dalších: šlo o již dříve ubytované běžence, kteří potřebovali zajistit nové ubytování. Za prvních 11 dnů v říjnu se na středočeských pracovištích přišlo přihlásit 343 uprchlíků z Ukrajiny. Zajistit ubytování z nich potřebovalo 125 – a připojil se ještě jeden případ reubytování.

Pecková konstatovala, že je třeba, aby stát motivoval uprchlíky k tomu, ať se snaží z dočasného ubytování přesunout do takzvaného integračního, tedy dlouhodobého. A to už si budou platit sami. „Vzhledem k vývoji na Ukrajině zřejmě není možné očekávat, že k návratu většiny uprchlíků dojde v dohledné době,“ míní hejtmanka.