Důležitost možného vzniku národního parku ve Středočeském kraji by totiž měli posoudit nezávislí odborníci, a to i ze zahraničí.

A právě kvůli emocím a netoleranci protinázoru se do dalších debat ohledně možného přínosu Národního parku Křivoklátsko pro místní region nezapojí například rakovnická obecně prospěšná společnost. A chybět budou zástupci společnosti nejen ve veřejných debatách, ale i politických. „Poslední setkání v Křivoklátě ukázalo, že od podobných setkání nelze očekávat racionální závěry," oznámil veřejnosti Radomír Dvořák, ředitel rakovnické obecně prospěšné společnosti.

Ten se zároveň zmínil, že proces, na jehož základě bylo Křivoklátsko vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí, proběhl na základě ryze vědeckého zkoumání a hodnocení významu tohoto unikátního území. Podle Radomíra Dvořáka by tomu tak mělo být i v případě posuzování záměru vyšší ochrany nejhodnotnější části Křivoklátska.

„Čím více nestranných českých i zahraničních odborníků bude hodnotit Křivoklátsko jako území významově srovnatelné například s Národním parkem České Švýcarsko nebo s národními parky v zahraničí, tím bude výsledek tohoto procesu objektivnější," řekl Radomír Dvořák.

Osobní výčitky a spekulace

Poslední debata na téma Národního parku Křivoklátsko, kterou pořádalo Hnutí Ano, byla spíše jakousi výměnou názorů mezi místními příznivci a odpůrci parku, navíc došlo i k osobním výčitkám a spekulacím, které nikdo věcně nepodložil. Během debaty v Křivoklátě totiž její účastníci zastávali svůj názor a ostatní možné argumenty zůstaly bez povšimnutí. A takto to šlo celý večer. Podle starosty obce Kublov Josefa Matějky je ale problém v tom, že nikdo nedokáže rozhodnout.

„Jsem zastáncem národního parku, Křivoklát by si jistě zasloužil větší pozornost. Zároveň ale také volám po větší odpovědnosti státu a příslušných orgánů, aby se konečně pochlapily. Každá ze stran si ponechá své přesvědčení a diskuzi ohledně vzniku národního parku to nikam neposune. Někdo by již měl konečně rozhodnout, nejistota ochraně přírody rozhodně neprospívá," řekl.