„Radní vzali tento návrh na vědomí a uložili Městské realitní kanceláři předložit návrh k jednání a posouzení bytové komisi a finančnímu výboru, a to s termínem jednoho měsíce. Lze tedy očekávat, že materiál se znovu vrátí do jednání rady města a posléze může být doporučen ke schválení," komentoval situaci mluvčí radnice Ondřej Šlechtický s tím, že konečné slovo bude mít zastupitelstvo.

Pokud zastupitelstvo návrh schválí, prázdniny by mohly trvat zhruba dva měsíce. V jejich průběhu by dlužníci v případě zaplacení celé dlužné částky (nájemné a s tím spojené služby) byli osvobození od penále.

Tuto formu pomoci občanům osobně vítá předsedkyně bytové komise a dlouholetá zastupitelka Příbrami Michaela Dzamková. „Proto jsem tuto problematiku také zmínila na jednání zastupitelů v březnu. Již na tomto jednání se k tématu otevřela široká diskuze," zmínila.

„Penálové prázdniny" už našly podporu u některých zastupitelů ze sociální demokracie, za níž nakonec hejtman Josef Řihák vše shrnul a podal návrh zařadit tento bod na jednání rady města a zastupitelstvu.

Dobrá forma kompenzace

„Dlužníci na městském nájemném by tak v případě schválení mohli pouze v tomto roce vyrovnat svůj dluh, aniž by museli hradit s tím spojené penále. Nutné je ovšem splnění dvou podmínek, a to uhradit 100 procent dlužné částky na nájmu a službách s nájmem spojených a dále požádat o prominutí zaplacení poplatků z prodlení (penále)," připomněla Dzamková. 

Podle ní je to dobrá forma kompenzace pro obě strany. Jednak do rozpočtu města přibudou peníze, které by jinak byly těžce vymahatelné. Za druhé dlužníkům osvobození od penále pomůže tím, že nemusejí platit nic navíc.

„Již dvakrát za posledních deset let jsme k tomuto kroku v zastupitelstvu i přes rozdílné názory a mnohdy i bouřlivé diskuze přistoupili. V roce 2006 jsme uhrazením nájemného tímto způsobem získali do rozpočtu přes 2,5 milionu korun a v roce 2009 se zpět dostalo alespoň 236 tisíc korun. Zastupitelé se k této problematice vrací zhruba jednou za volební období," dodala zastupitelka Michaela Dzamková.

Pokud se návrh schválí, budou mít dlužníci pouze určitou část roku možnost, kdy jim město odpustí povinnost zaplatit tyto poplatky z prodlení.