„Projekt by jim měl finančně pomoci především v inklusi a ve vzdělávání pedagogů. Umožňuje například pořídit pro děti při přijetí do školek dvou dvouletých dětí chůvu nebo získat speciálního asistenta," uvedla Štěpánka Barešová, tajemnice Sdružení obcí Sedlčanska (dále Sdružení).

Potvrdila, že na prvním semináři, který byl k projektu svolán, zareagovalo pozitivně čtrnáct škol. A v současné době je jich zařazeno do první vlny projektu šest. Barešová upřesnila, že má na mysli 1. ZŠ Sedlčany, 2. ZŠ Propojení Sedlčany, ZŠ v Nechvalicích a školy v Chlumu, Vysokém Chlumci a Sedlci-Prčici.

Podepsaný právní akt

Některé z těch, pro které Sdružení žádost o dotace zpracovávalo, již mají podepsané smlouvy a začínají plány realizovat. „Pokud některé z nich ještě nemají podepsaný právní akt, tak musí činnost zahájit podle data, které v žádosti uvedly. Ředitelé byli upozorněni, že než jim přijde první záloha, tak budou muset použít vlastní prostředky," uvedla.

Připustila, že existují školy, které si nechaly podklady zpracovat jiným subjektem než Sdružením, které se ujalo v rámci činnosti centra služeb veškeré administrativy, včetně závěrečného vyhodnocení dotací pro školy.

Barešová připomněla, že například pro mateřské školy existuje dvacet různých „šablon" a je na nich, aby si je podle svých potřeb poskládaly. Do šablon tak promítají školy a školky potřeby ve vzdělávání, v nichž je „tlačí bota" a prostředky na které mohou podle výpočetního vzorce daného ministerstvem dosáhnout, nejsou zanedbatelné. Na jednoho žáka vychází kolem 2200 korun.

Chůva na čtrnáct měsíců

„Minimální žádost o dotaci musí být 200 tisíc korun," poznamenala Štěpánka Barešová. Na příkladu Nechvalic, kde školu navštěvuje 22 dětí, dokladovala, že jde o částku kolem půl milionu korun. Nechvalice konkrétně potřebovaly jednu chůvu na 14 měsíců.

„Finanční prostředky chtějí použít na odborně zaměřená setkání a na spolupráci s rodiči a dětmi v mateřské školce, na vzdělávání pedagogických pracovníků, na čtenářskou a matematickou gramotnost, na cizí jazyky a na výměnu zkušeností s ostatními školami, vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na inklusi, vzájemnou spolupráci pedagogů základních škol, klub zábavné logiky a deskových her, k přípravě na vyučování žáků základních škol ohrožených školním neúspěchem. Poskládáním šablon došly k tomu, že nedočerpají jen několik stokorun," sdělila.

Podle podkladů, z nichž Sdružení vycházelo při vytvoření žádosti o dotaci, půjde v případě další ze škol 2. ZŠ Propojení o částku kolem 1,6 milionu korun.

Čtěte také: Dvouleté děti budou hlídat chůvy, ve školkách bude i víc učitelek

Marie Břeňová