Vzniku nových dětských dlužníků zabránila novela občanského zákoníku. Vymáhání dluhu dítěte už je možné pouze do výše jmění nezletilého, než nabyl plné svéprávnosti.

Donedávna však byl pro mnohé nevědomé dlužníky vstup do dospělosti pořádným šokem. Zřídili si první bankovní účet, těšili se na první výplatu a najednou byli bez peněz. Kvůli dluhům například za pokuty za jízdu načerno nebo poplatky za odpad si na ně došlápli exekutoři. A už nikoho nezajímalo, že je do nelehké situace přivedli rodiče nebo opatrovníci.

Taková je i zkušenost jednadvacetileté Kateřiny z Prahy. Po dovršení plnoletosti dlužila desítky tisíc korun, aniž by o tom předtím věděla. Dluhy vznikly, když s ní ještě jako dítětem jezdila matka hromadnou dopravou načerno. A po přistižení pokuty nezaplatila. „Trvalý pobyt jsem měla na úřadě a upomínky mi nechodily. Zjistila jsem to, až když mi bylo osmnáct a obstavili mi bankovní účet,“ říká Kateřina. Z těžkého začátku dospělosti se dostala díky Milostivému létu.

Další děti dlužily obcím, většinou za poplatky za odpad. „Ty mi přišly nejvíce absurdní,“ říká Eva Kroupová z neziskové organizace Člověk v tísni, která provozuje i dluhovou poradnu.

Podle zjištění Deníku už bylo vymáhání dětských dluhů ve většině místve Středočeském kraji a Praze zastaveno. A nejen díky novele zákona, platné od loňského léta.

V minulosti druhy od více než padesáti neplnoletých

Například Sadská na Nymbursku v minulosti vymáhala dluhy od více než padesáti neplnoletých. Podle starosty Milana Dokoupila jde už ale o historii. „Takové pohledávky se týkaly převážně dluhů za svoz odpadu. Na konci roku 2018 jsme ale všech 54 zlikvidovali,“ potvrdil starosta.

Podobně tomu je v Rakovníku, kde dříve také za dluhy nezletilých na odpadech podávali návrhy na exekuce. „Už od roku 2015 město žádné takové návrhy nepodává,“ uvedla mluvčí radnice Kateřina Hradilová.

Také v Benešově to je několik let, kdy naposledy evidovali exekuční stíhání mladistvého. „Všechny podobné exekuce byly dávno zastaveny a nové proti nezletilým dlužníkům nejsou otevírány,“ připomněla tajemnice městského úřadu Magda Zacharieva.

Zasvé vzaly dětské exekuce i v Praze 2 nebo v Kutné Hoře. A také v Berouně, kde se k takovému kroku neuchýlili už nejméně dvacet let.

„Když instituce exekutorů vznikla, také jsme to zkusili. Po velice krátké době jsme ale zjistili, že exekuce nejsou tou pravou cestou. A pokud jde o děti, v případě poplatku na hlavu do toho spadly úplně nevinně, protože šlo v podstatě o dluh jejich rodičů. Dlužné poplatky vymáháme od dospělých, tedy i zákonných zástupců dětí, prostřednictvím pracovníků našeho finančního odboru. Ti se většinou s lidmi domluví na splátkách bez nutnosti nabalovat na dluhy další nehorázné částky,“ poznamenala berounská starostka Soňa Chalupová.

Neuhradili pokutu za dopravní přestupky

V Kladně evidují 34 dětí v exekuci. Nejde ale o školáky, kteří do dluhů spadli kvůli rodičům. „Podle zákona vedeme několik exekucí u nezletilých ve věku 15 až 18 let, kteří dostali a neuhradili pokutu například za dopravní přestupky. Vymáhání jsou ovšem zahájena až v době jejich zletilosti,“ potvrdil mluvčí magistrátu Vít Heral s tím, že v Kladně ukončili poslední exekuci za dluh na poplatcích za dítě před třemi lety.

Podle statistik Exekutorské komory bylo v roce 2019 vedeno 2213 exekucí na děti ve věku 0 až 15 let. Letos jich bylo 607. U dětí od 15 let šlo o 1263 exekucí v roce 2019 a letošních 514 případů.

„Při vedení statistik ohledně nezletilých dlužníků je pro Exekutorskou komoru parametrem věk. Pokud taková osoba dosáhne plnoletosti, z našich statistik vypadává. Zde je důležité uvést, že pro soudní exekutory je vedení těchto řízení velmi citlivou věcí a nedělají to rádi. Nicméně vedení exekuce nemohou odmítnout,“ vysvětlila mluvčí Exekutorské komory ČR Eva Rajlichová.