Projekt je součástí školního vzdělávacího programu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, do něhož se ve Středočeském kraji zapojilo již 389 škol. Cílem aktivity je vést děti hravou formou k zodpovědnému chování v oblasti recyklace.

Pavlína Neumanová ze Základní školy a Mateřské školy Kladno-Motyčín přibližuje: „Jsme školou zaměřenou na environmentální výchovu, a tak jsme považovali za samozřejmé děti do projektu Recyklohraní v roce 2009 zapojit. Kromě sběru baterií a elektrospotřebičů baví děti i práce na různých úkolech."

Spolupracovat s dětmi a školami budou také známé osobnosti. Na závěr pak vznikne publikace Recyklované pohádky, kterou budou tvořit příběhy známých osobností na téma recyklování doplněné o ilustrace dětí, které získají největší podporu ve výtvarné soutěži.

Zapojili se i Barbara Nesvadbová, Sára Saudková a další

Do autorského psaní se zapojují například spisovatelka a novinářka Barbara Nesvadbová, fotografka Sára Saudková, hudebník a výtvarník Milan Cais, herec Lukáš Hejlík nebo stand-up komik Karel Hynek. Projekt podporuje i spisovatel Michal Viewegh.

Vedle motivace v podobě toho, že vítězné dětské výtvarné práce budou otištěny v chystané knize, budou autoři nejlepších kreseb odměněni věcnými cenami. Nejúspěšnější pedagog pak pro svou třídu vyhraje kolektivní cenu. Svá díla na téma recyklace mohou účastníci přihlašovat do 20. května.

Ředitelka obecně prospěšné společnosti Recyklohraní Ilona Johnová popisuje i další aktivity, které školy v rámci programu plní: „Například nedávno děti vymýšlely ekologickou vlajku pro svou školu nebo hledali černé skládky v okolí jejich bydliště. Od května chystáme další úkol, kde budou děti zjišťovat vliv chemie na životní prostředí."

Do školního vzdělávacího programu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, se zapojilo již 3 074 škol z celé České republiky. Ve Středočeském kraji se jedná o 389 mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, ale i dětských domovů.

Děti a jejich pedagogové z těchto škol se společně aktivně zapojují do třídění drobných použitých elektrospotřebičů a baterií.