Navzdory statistikám úmrtí se nezdá, že by se situace vyvíjela dramaticky; právě naopak. Plyne to z vyjádření mluvčího Středočeského kraje Davida Šímy. Ten v pátek 21. října Deníku sdělil, že vývoj nákazy krajský úřad pečlivě sleduje – nicméně k aktuálním počtům zemřelých si je třeba uvědomit, že reálná situace se v nemocnicích projevuje až s odstupem času. „To znamená, že se může jednat o dopad růstu počtu nakažených, který byl evidován zhruba od poloviny září,“ uvedl Šíma.

Připomíná, že počty nakažených nyní sice pozvolna klesají, ale v nemocnicích se pokles projevuje se zpožděním. „Nemocnice na území Středočeského kraje, a to jak krajské, tak městské či soukromé, taktéž průběžně vyhodnocují situaci v návaznosti na danou lokalitu a doporučení krajské hygienické stanice – a tomu uzpůsobují i protiepidemická opatření. Ať již je to doporučení (či přímo nařízení povinnosti) nosit v daném zařízení ochranu dýchacích cest, až například po zákaz návštěv.

Do epidemie je daleko

Že nebyl zaznamenán dramatický vývoj a epidemickou situaci lze hodnotit jako odpovídající sezoně, potvrdila Deníku Dana Šalamunová z krajské hygienické stanice Středočeského kraje. „Nadále doporučujeme návštěvám zdravotnických zařízení a sociálních služeb nosit respirátor,“ konstatovala. To se nemění – a nic dalšího se z plošného pohledu nechystá. Je si prý také třeba uvědomit, že do koronavirových statistik se dostane každé úmrtí pacienta s prokázaným covidem, a to bez ohledu na skutečnou primární příčinu smrti: tedy třeba i člověk, který byl hospitalizován v terminálním stadiu rakoviny – a k tomu se ještě nakazil.

Šalamunová upozornila, že počet nově potvrzených případů covidu za posledních sedm dnů v přepočtu na sto tisíc obyvatel nyní ve středních Čechách vytrvale klesá. Jestliže ještě nedávno dosahoval tento ukazatel hodnoty 145 a uprostřed týdne 112, v pátek poklesl už na 102. Ostatní respirační infekce měly výraznou převahu: 1014 evidovaných případů v přepočtu na sto tisíc osob a sem dní. Nelze nicméně vyloučit, že i mezi ně se nezapletl nějaký covid – pokud pacient se zdravotními komplikacemi nešel na test, je evidován sice jako nemocný, avšak ve výkazech nefiguruje mezi nakaženými koronavirem.

Zjevně je však vidět pokles výskytu covidu: zatímco v září se počet na sto tisíc hlav ve středních Čechách pohyboval mezi 165 a 140, nyní se snížil ke stovce. Celkový podíl akutních respiračních infekcí, jak covidu, tak těch ostatních, dohromady převyšuje hodnotu 1100 v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Není to málo – nicméně z doby „tradičních“ chřipkových epidemií je známo, že za epidemický práh, kdy je na místě řešit další opatření, se považuje údaj 1600 přepočtených pacientů.

Koronavirus je na ústupu

Sedmidenní incidence, tedy přepočet potvrzených případů za sedm dní na sto tisíc obyvatel, jasně ukazuje aktuální ústup covidu. Ve středních Čechách dosáhl tento údaj v pátek hodnoty 102, zatímco ještě ve čtvrtek to bylo 108. V Praze došlo ze dne na den k poklesu ze 122 na 118; celorepublikově pak ze 102 na 97. Ve čtvrtek 20. října bylo ve Středočeském kraji evidováno 250 nových případů. O týden dříve 331 – a přes dvěma týdny 373. V Praze je vidět podobně klesající trend: 394 – 352 – 287.

Nově prokázané případy covidu

Datum  Hlavní město Praha  Středočeský kraj
Pondělí 10. 10.  506 521
Úterý 11. 10.  419 431
Středa 12. 10.  291 240
Čtvrtek 13. 10.  352 331
Pátek 14. 10. 283 251
Sobota 15. 10.  78 39
Neděle 16. 10.  53 29
Pondělí 17. 10. 240 258
Úterý 18. 10.  384 410
Středa 19. 10.  244 190
Čtvrtek 20. 10.  287 250

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR