Společnost Datlab pro Středočeský kraj připravila analýzu minulých nákupů krajského úřadu a příspěvkových organizací kraje (a když jsme u tématu: stálo to 450 tisíc korun bez DPH). Vlastně je stále připravuje: závěry z rozboru zakázek zadávaných příspěvkovkou s největším objemem zakázek, Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, mají být k dispozici zhruba za týden.

Zkoumání veřejných zakázek však nevedlo k trestnímu stíhání nebo policejnímu šetření. Alespoň prozatím; zpracovatel předal vedení krajského úřadu upozornění na konkrétní zakázky, které z nějakého důvodu po prvotní počítačové analýze spojené s porovnáváním všemožných dostupných databází působí „podezřele“, a v rámci vnitřního šetření se zjišťují všechny souvislosti.

U více než dvou třetin se záhy vysvětlí, že o problém nešlo. Zhruba u 30 procent z analýzou označených zakázek se buď nějaké pochybení najde, či se souvislosti vysvětlit nepodaří. Třeba kvůli tomu, že pracovník, který zakázku zadával, už na úřadě nepůsobí.

Cílem není trestat, ale zlepšit pravidla

Ani odhalená chyba však ještě neznamená, že došlo ke korupci nebo byl jinak porušen zákon: mohlo se jednat „jen“ o nerespektování vnitřních směrnic a nařízení. Každopádně vedení úřadu dostává konkrétně podložené upozornění, nač si dát pozor.

„Není to o tom, koho zavřeme; nejde o to ukázat na jednoho zloděje. Důležitější je nastavení procesů,“ vysvětlil Deníku Skuhrovec, že podstatné je chyby pojmenovat a vzít si z nich poučení, aby se neopakovaly. Prostě: ukázat, co je třeba zlepšit – a také pro změnu něco udělat, což by mělo vést i k úsporám.

Analytici společnosti Datlab se zaměřili na analýzu rozmanitých rizik: na obcházení zákona o veřejných zakázkách nebo interních směrnic, na neplatnost smluv (třeba kvůli tomu, že nebyly zveřejněny v registru), na rizikové dodavatele (kupříkladu ty s nedostatečnými referencemi nebo ohrožené bankrotem) a dále na fiktivní soutěže či nesrovnalosti v datech.

A rovněž na politické vazby – kdy firma nebo její majitel sponzorují některou partaj – což, jak Skuhrovec připouští, jsou informace, jež by se mohly stát „bičem“ na politické protivníky.

Z konkrétních případů konkrétní poučení

Jaké problémy se našly, ukázal náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN) na vybraných případech. Upozornil třeba na společnost, která se starala o technické zajištění různých akcí (například Gastrofestivalu Středočeského kraje 2018) a od kraje ve sledovaných letech 2018–2021 utržila 3,4 milionu korun.

Firma nemá reference z veřejného sektoru, a dokonce ani webové stránky. Je proto na místě ověřit, jak se reference ověřovaly, zda byli osloveni vhodní uchazeči – ale i to, jestli se zakázky skutečně uskutečnily. U jiné firmy, která dodávala zvlášť kopírky, tonery a servis a během čtyř let získala 16 milionů, existuje podezření na dělení zakázek. To je třeba prověřit – stejně jako zjistit, zda v případě soutěže na dodávku služeb jako celku bylo možné ušetřit.

Přestavení výsledků analýzy vyslechl společně s novináři také předseda kontrolního výboru krajského zastupitelstva Robert Bezděk (ANO); nyní opozičník, člen vládnoucí koalice v minulém volebním období, kdy byl radním pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví. Komentovat je nechtěl. „Zatím nemám k dispozici oficiální závěry,“ vysvětlil, že se nemá k čemu vyjadřovat.

Upozornil nicméně, že jestliže zpracovatel vyčíslil odhady možných úspor pro případ, že by se odhaleným nedostatkům podařilo vyhnout (pro rok 2018 na 90 milionů, pro roky 2019 a 2020 na 101 milionů a pro rok 2021 na 46 milionů, což z pohledu čísel vyznívá příznivě pro situaci v nynějším volebním období), chyběly mu u těchto cifer údaje o celkových objemech posuzovaných zakázek v jednotlivých letech: ty prý rozhodně nebyly srovnatelné.

Méně rizika, více konkurence a rychlost

Deník se také zajímal, jak se do prezentovaných dat promítly covidové roky, kdy byl vyhlašován nouzový stav i kvůli možnosti nákupů bez veřejné soutěže. K tomu Skuhrovec vysvětlil, že třeba přímý nákup respirátorů jaře 2020 byl v pořádku, zatímco na jaře 2021 už ne: to už byl na výběrové řízení dostatek času.

Hlavní obecné poučení z dosavadních analýz je podle slov krajského radního pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libora Lesáka (ODS) trojí. Krajský úřad chystá opatření ke snížení podílu rizikových zakázek, k zajištění větší konkurence – a také bude důkladněji prověřovat dodavatele. „Zrychlíme proces zadávání, budeme řádně uveřejňovat plnění rámcových smluv a také řádně uveřejňovat skutečně uhrazené ceny,“ uvedl dále radní.