Aktuální pražské setkání moderuje Jan Pokorný z Českého rozhlasu a mezi hlavními řečníky nechybí ani ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, její náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje David Koppitz či řada odborníků z dalších rezortů.

Po úvodním bloku Ministerstva pro místní rozvoj, který se týká především dotační politiky pro venkov v roce 2020 a aktuálních problémů místního rozvoje, jsou na pořadu prezentace hlavního partnera konference – České pošty (projekt Pošta Partner 2.0) a organizátora akce, společnosti Triada (elektronické dokumenty a jejich kvalita).

Rozpočty i rybníky

Po přestávce vystoupí ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman s informacemi o aktuální nabídce podpory do vodohospodářské infrastruktury, a po něm náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík s problematikou výstavby malých rybníků a vodních nádrží. Toho posléze doplní další z náměstků ministra zemědělství Patrik Mlynář s informacemi o obnově lesů a roli obcí.

V bloku ministerstva financí pak bude hovořit ředitel Odboru financování územních rozpočtů Miroslav Matej o aktuálním stavu, vývoji a výhledech i o návrhu rozpočtu a financování obcí v roce 2020.

Hlavní město zahájilo rekonstrukci rybníku Šeberák.
Praha zahájila rekonstrukci Šeberáku. V rybníce má být méně sinic

Přednáškový program pak uzavírá ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ministerstva vnitra Marie Kostruhová s informacemi o činnostech orgánů obce a poznatcích kontroly a dozoru z oblasti samostatné působnosti.

Technologie pro obce i města

Do diskusí se po zakončení každého odborného bloku zapojí přítomní zástupci Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova..

Vedle získání aktuálních informací mají účastníci konference také unikátní možnost seznámit se v doprovodné expozici s širokou nabídkou informačních a komunikačních technologií, městského mobiliáře, kancelářského vybavení, prostředků pro bezpečnost silničního provozu nebo komunální techniky.

Městská část Praha 6 zprovoznila veřejné WC v Anastázově ulici. Kvůli ceně zakázky - podobné jako u malého bytu na Břevnově - však čelí kritice.
Jak spláchnout miliony do záchodu. Praha 6 to schytává kvůli WC v ceně bytu