Počátek příštího týdne se se tak má stát i začátkem nové éry ovlivňování dění ve vesmíru člověkem: dojde na test technologie odklonění nebezpečného asteroidu metodou „kinetic impactor“. Nárazem.

V plánovaném čase 23 hodin a 14 minut světového času – u nás bude vzhledem k časovému posunu a letnímu času o dvě hodiny víc, čili už po půlnoci – má sonda nazvaná DART (Double Asteroid Redirection Test) narazit do měsíčku binárního asteroidu číslo 65803 Didymos. „Impuls, který mu tím udělí, změní jeho dráhu kolem hlavního (primárního) tělesa způsobem, který bude měřitelný pozemskými dalekohledy,“ připomněl Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.

S upozorněním, že ke zvládnutí náročného úkolu – DART se musí trefit do 160metrového tělesa v rychlosti šest kilometrů za sekundu – zásadním způsobem přispěli dva členové týmu observatoře v Ondřejově na Praze-východ: astronomové Petr Pravec a Petr Scheirich.

Vedli mezinárodní tým, který pro vesmírnou misi nové generace připravil klíčové podklady: vyhodnotil fotometrická měření potřebná k určení dráhy měsíce, nazvaného Dimorphos, kolem jeho primárního tělesa – planetky s katalogovým číslem 65803 pojmenované Didymos.

„Ze získaných dat zkonstruovali její model a určili pozici Dimorphosu vůči Didymosu v okamžiku impaktu sondy DART,“ shrnul Suchan vědecký přínos. S upozorněním, že jde o klíčové poznatky nezbytné pro plánování celé mise. Připomněl, že s blížícím se datem jejího vyvrcholení nervozita v Ondřejově nestoupá. „Naši kolegové si jsou svými pozorováními a výpočty docela jistí,“ přiblížil náladu v týmu.

Jejich podíl na projektu tím ale zdaleka nekončí. Oba ondřejovští astronomové, kteří působí ve skupině fyziky asteroidů oddělení meziplanetární hmoty, budou po nárazu analyzovat nová měření získaná sítí pozemních dalekohledů – a určí změnu dráhy odkloněného Dimorphosu. Právě tyhle poznatky mají v budoucnosti zásadním způsobem přispět ke zlepšení obrany Země před nebezpečím srážek s asteroidy.

Poznatky vzešlé z mezinárodního úsilí

Blízkozemní asteroid Didymos se předmětem zkoumání na hvězdárně v Ondřejově stal už v minulosti. Toto těleso objevili američtí astronomové z observatoře Kitt Peak v Arizoně v roce 1996. Během jeho těsného přiblížení k Zemi v listopadu 2003 pak česko-americký tým vedený právě Pravcem pomocí fotometrických a radarových měření odhalil, že má binární charakter (tedy je přítomen měsíc). O několik let později pak byl Didymos vybrán jako cíl mise NASA, která má otestovat technologii odklonění nebezpečného asteroidu pomocí cíleného nárazu sondy.

Pravec se Scheirichem pak vedli mezinárodní tým, který během let 2015 až 2021 získal pomocí 11 velkých pozemských dalekohledů přesná fotometrická měření soustavy Didymos-Dimorphos. Z těchto dat vytvořili orbitální model této soustavy a předpověděli relativní pozici Dimorphosu vůči Didymosu v okamžiku impaktu sondy DART.

Tyto výsledky umožnily přesně naplánovat samotnou misi včetně navedení sondy DART na optimální trajektorii. Při jejích výpočtech nebylo cílem konkrétní nasměrování měsíce Dimorphos, ale k dosažení takové změny jeho dráhy, která povede k maximálnímu měřitelnému účinku impaktu.

Sonda DART odstartovala ze základny Vandenberg v Kalifornii loni v listopadu – a do finále své cesty má dospět nedlouho poté, co se u nás pondělí 26. září změní v úterý. Náraz velkou rychlostí (půjde o zmiňovaných šest kilometrů za sekundu) do Dimorphosu má změnit dráhu tohoto měsíce kolem hlavního tělesa Didymosu natolik, že to pozemské dalekohledy budou schopny zaznamenat a změřit.

„Z velikosti a charakteru této změny bude odvozen skutečný efekt, který náraz DARTu způsobí. Získaná data povedou ke zpřesnění teoretických modelů, které umožní aplikaci metody ‚kinetického impaktoru‘ k odklonění možného nebezpečného asteroidu v budoucnosti,“ vysvětlil Suchan, k čemu poslouží získané poznatky.

Přesné vyhodnocení potrvá půl roku

Nynější předpoklady počítají s tím, že impuls udělený nárazem sondy DART (posílený ještě výtryskem materiálu z kráteru vytvořeného dopadem sondy), povede ke zkrácení oběžné doby Dimorphosu kolem Didymosu. Rozdíl může činit několik minut, ale mohlo by to být i několik desítek minut. Změřit to přesně nemá být pro síť pozemských dalekohledů problém.

Získaná fotometrická data pak budou analyzovat právě ondřejovští astronomové – a přesně určí velikost změny dráhy. S publikováním celkových výsledků technologické mise zcela nového typu se počítá příští rok v březnu.