Aktuálně největší zakázkou na D10 pro letošní rok, která je již zasmluvněná, je rekonstrukce úseku z Benátek nad Jizerou do Tuřic ve směru do Prahy. Zakázku za 133 milionů korun získal Metrostav Infrastructure. V rámci stavby dojde i k prodloužení a rozšíření připojovacího a odbočovacího pruhu LS na Benátky n/J, tak aby odpovídaly normě. Součástí oprav bude kromě levého jízdního pásu oprava nezpevněné krajnice, pročištění stávajících příkopů a výměna vadných žlabovek, bude obnoveno vodorovné dopravní značení. Má trvat od dubna do června.

U Benátek začne v dubnu i další velká akce, která má trvat rok. U části města Kbel začne rekonstrukce stávajících nevyhovujících protihlukových stěn podél dálnice a prodloužení úseku, kde budou vybudované. Jde o reakci na novou hlukovou studii.  Zakázku získal za 93 milionů také Metrostav Infrastructure. Dojde také k rekonstrukci samotných mostů a opěrných stěn a k výměně povrchu. Rekonstrukci vyžadují také opěrné stěny v dotčeném úseku stavby a položeno bude i nové vozovkové souvrství v délce 850 metrů.

ŘSD chystá na D10 ještě další podstatně větší akce, které chce začít ještě letos. Do konce března mají firmy čas na podání nabídek do soutěže na výstavbu telematických systémů v hodnotě téměř miliardy korun. „Tato zakázka se týká umístění telematických, bezpečnostních a informačních zařízení včetně pokládky komunikační optické trasy a páteřní napájecí soustavy pro celý úsek dálnice D10 v délce 74 km,“ uvedl Martin Buček z týmu komunikace ŘSD. Na D10 chybí jakékoliv SOS hlásky, meteostanice či informační portály nebo kamery. „Zahájení prací plánujeme je ještě v tomto roce, průběh je plánován na 2 stavební sezony a pokračovat se tedy bude i v následujícím roce,“ dodal Buček.

Ještě letos by měla začít také oprava mimoúrovňové křižovatky Bezděčín u Mladé Boleslavi. Jedná se výstavbu nové direktivní, jednosměrné větve křižovatky ve směru z pravého jízdního pásu dálnice ke stávající silnici I/16 směr Mělník, I/38 směr Nymburk, včetně odbočovacího pruhu na dálnici D10. Celková délka větve bude 377 metrů a délka odbočovacího pruhu 194 metrů, který bude začínat v cca km 39,67 dálnice vyřazovacím úsekem dlouhým 90 metrů s následujícím zpomalovacím úsekem dlouhým 104 metrů. „Díky vybudování přímé větve křižovatky dojde k úspoře složitých závleků v prostoru stávající křižovatky, a tím i ke zvýšení bezpečnosti provozu v jejím prostoru,“ upřesnil Buček. ŘSD čeká v příštích týdnech vydání stavebního povolení, pak začne soutěžit zhotovitele.

Další dvě opravy přes soutěží

V přípravě ve fázi zpracování zadávací dokumentace stavby jsou další dvě stavební akce týkající se levého jízdního pásu ve směru na Prahu. Povrch a odvodnění komunikace včetně několika mostů plánujeme opravit úsecích Bezděčín-Písková Lhota v délce 3 200 metrů a Stará Boleslav-Svémyslice v délce 6 200 metrů. „U těchto dvou připravovaných oprav bychom rádi minimálně tento rok vysoutěžili zhotovitele. Pokud to však postup předrealizační přípravy umožní, nelze vyloučit ani zahájení prací ještě v průběhu 2. poloviny roku 2022,“ dodal Buček.

S opravami na dálnici D10 je dopravně navázána oprava na dálnici D0 (Pražský okruh), kde celou letošní stavební sezonu bude pokračovat kompletní rekonstrukce mostu přes Chlumeckou ulici, letos jeho východní části. Omezení zde začnou již v březnu. Demolice severní části východního mostu je plánována o víkendu 25.–27. 3. 2022. To se již v místě Pražského okruhu bude jezdit pouze po opravené západní části mostu v režimu 2+2 provizorní jízdní pruhy.

Nový most u Kosmonos, rekonstrukce u Svijan

Další dvě akce čekají řidiče na sever od Mladé Boleslavi. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje již vybrala firmu na stavbu nového mostu mezi Kosmonosy a Horními Stakorami, současný má být kompletně zdemolován. Zakázku získala společnost Chládek a Tintěra Pardubice. „Prozatím je předpoklad zahájení v březen–duben 2022, nicméně vše se bude odvíjet od jednání uzavírkové komise,“ řekla mluvčí Krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.

Omezení nastane i téměř na konci D10. Liberecký kraj finišuje se soutěží na rekonstrukci dvou mostů ve Svijanech: přes D10 a trať Praha – Turnov. Zatím vybral jako vítěze Metrostav Infrastructure. Hodnota zakázky je 95,7 milionu korun, práce mají začít letos na jaře a skončit v polovině příštího roku. Doprava pod mosty bude svedena do jednoho pruhu v každém směru.

Množství oprav na D10 v kombinaci s chystaným velkým omezením na průtahu Libercem na silnici I/35 může způsobit situaci, že po dlouhé době pro cesty bude rychlejší z Liberce do Prahy vlak. Ten jízdu zvládá, podobně jako za první republiky, zhruba za dvě a půl hodiny.