Kontroloři poukázali i na nekvalitní odstraňování závad, chybějící parkovací místa pro kamiony či časté jízdy přetížených vozidel. Ministerstvo dopravy i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ale tvrdí, že i přes výtky NKÚ modernizace D1 zvýšila bezpečnost a komfort uživatelů. Některé mosty a odpočívky se ještě budou opravovat, zdůraznilo ministerstvo.

Ve špatném či velmi špatném stavu zůstává na 160,8 kilometru dlouhém úseku mezi Mirošovicemi a Kývalkou podle NKÚ devět mostů, mezi nimi Šmejkalka u Senohrab, a tři nadjezdy.

"Ačkoliv cílem modernizace bylo kromě zvýšení bezpečnosti provozu i zvýšení komfortu uživatelů dálnice, nekvalitní stavební práce a problematické odstraňování některých závad komfort jízdy naopak snižují. Vozovku výrazně poškozují a její životnost zkracují i časté jízdy přetížených vozidel," uvedl NKÚ.

Ředitelství silnic a dálnic míní, že zpráva NKÚ je účelově negativní a obsahuje řadu polopravd a nepřesností vytržených z kontextu. Výsledkem modernizace D1 je podle silničářů bezpečnější a komfortnější dálnice, což NKÚ na základě několika drobných vad zpochybňuje. "S tímto konstatováním se nemůže ŘSD ČR v žádném případě ztotožnit a některé závěry NKÚ vůbec nekorespondují se skutečností," sdělil ČTK mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Například zmiňované dva neopravené nadjezdy podle Rýdla představují šest procent z celkového počtu nadjezdů, které přes D1 převádějí silnice a místní komunikace ve správě cizích subjektů či s nejasným vlastnictvím. Celkem bylo při modernizaci opraveno 92 dálničních mostů a postaveno 35 nových nadjezdů, konstatovalo ŘSD.

Ministerstvo dopravy uvedlo, že bere výsledky kontroly NKÚ na vědomí a respektuje kritiku dílčích aspektů modernizace dálnice D1. "Ty jsou však pouze jednotlivými možnými vadami na jinak v celku profesionálně pojaté modernizaci uceleného úseku dálnice v celkové délce 160 km a rozhodně z nich nelze dovozovat celkově nedobré provedení celého projektu," uvedl mluvčí ministerstva František Jemelka. Připomněl, že modernizace začala před deseti lety, v květnu 2013, a stavebně skončila na přelomu září a října 2021. Nadále ale pokračuje úprava některých odpočívek, včetně doplňování parkovacích míst pro kamiony.

Dokončeny také teprve budou opravy některých mostů, a to zejména tam, kde nejsou jasné majetkové poměry. Co se týče rekonstrukce mostu Šmejkalka, který byl vyjmut z projektu modernizace D1, jeho oprava má být zahájena letos nebo příští rok, zhotovitel již byl vybrán. NKÚ ve zprávě mimo jiné poukázal na to, že termín dokončení rekonstrukce mostu zatím není znám.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) si vyžádal stanovisko ŘSD, které jako investorská a správcovská organizace mělo modernizaci D1 na starosti. Jde zejména o výtky k provádění oprav či opakovanému vzniku závad v rámci reklamací, uvedl Jemelka. Současně se ale ministr ohradil proti tvrzení NKÚ, že ministerstvo neřeší systémové otázky, jako je stav mostů nebo vysokorychlostní vážení.

ŘSD zdůraznilo, že hlavním účelem modernizace bylo zprovoznit 160 kilometrů dálnice s novým povrchem, což se podařilo v roce 2021 po devíti stavebních sezonách. Pouze na několika úsecích provádí ještě dokončovací práce, a to spíše administrativního charakteru, které se nijak nedotýká řidičů, uvedlo. Vady, které na D1 jsou, ŘSD podle Rýdla standardně reklamuje a zhotovitel je na své náklady postupně odstraňuje. Reklamuje i vysokorychlostní váhu, u níž nastal problém s napájením, a je proto nefunkční.

Nejvyšší kontrolní úřad prověřoval modernizaci D1 za období od roku 2016 do listopadu 2022. "Její průběh byl negativně ovlivněn kybernetickým útokem na informační systémy ŘSD, v jehož důsledku byly některé doklady a informace nedostupné," dodal NKÚ.