Vedoucí lékařka radiologického oddělení Karolína Kostrhunová potvrzuje, že moderní CT přístroj skutečně rozšiřuje možnosti, které toto pracoviště nabízí. „Kromě standardních vyšetření jsme například schopni provádět 3D rekonstrukce kostí a kloubů zejména pro potřeby našich ortopedů,“ připomněla.

Kostrhunová současně upozornila, že nemocnice myslela při nákupu i na pohodlí pacientů a pořídila aplikátor kontrastní látky s topným panelem. „Ten kontrastní látku předehřívá, díky čemuž je aplikace pro pacienty komfortnější,“ vysvětila přínos.

CT přístroj umožní například odhalení akutních i chronických změn na plicích, pro která běžné zobrazení rentgenem nedostačuje. Dalšími poskytovanými vyšetřeními jsou CT mozku (z důvodu neurologických potíží nebo po úrazu), páteře (krční, hrudní a bederní – hodnocení degenerativních, ale i poúrazových změn), krku, vedlejších dutin nosních, plic, břicha a malé pánve, kostí a kloubů či angiografie (nejčastěji plicnice a aorty), vypočetla Smoljaková. „Výhledově bude do portfolia poskytovaných služeb zařazena i CT enteroklýza, což je vyšetření tenkého střeva, a CT kolonografie,“ připomněla.

Tomograf podobně jako běžný rentgen pracuje s rentgenovým zářením – avšak s tím rozdílem, že jeho zdroj rotuje kolem pacienta; vyšetřovaná část je tak postupně ozařována z různých úhlů. Výsledkem vyšetření, které zpravidla trvá od 10 do 15 minut (u některých indikací se však potřebná doba protahuje v souvislosti s nutností podat kontrastní látku), jsou podrobné obrazy vrstev těla, které umožňují přesněji vykreslit jednotlivé orgány a následně hodnotit jejich strukturu, prokrvení a případné patologické změny.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

To vše není určeno jen pro hospitalizované pacienty. Jestliže se na neakutní CT vyšetření někde čeká i poměrně dlouho, brandýská nemocnice se chlubí krátkými lhůtami. Pacienti s žádankou se mohou objednávat telefonicky – a do budoucna nemocnice chystá i objednávání on-line.