Dokonce o 85 procent se v kraji loni meziročně snížil výskyt neuroinfekcí, kam se řadí například virová či bakteriální meningitida, zánětlivá polyneuropatie i další onemocnění mozku a nervů. Patří ale spíše k ojedinělým onemocněním: loni jich bylo v rámci kraje zaznamenáno osm (což odpovídá 0,57 pacienta na sto tisíc obyvatel), zatímco předloni třináct.

Nárůst proti roku roku 2020 naopak hygienici loni zaznamenali u lymské boreliózy, a to o 52 procenta. V rámci kraje pro rok 2021 zaznamenali 294 případů (přepočet nemocnosti dosáhl 21,2 pacienta na sto tisíc obyvatel), zatímco o rok dříve jich bylo 193. Nákaza se může přenášet i dalšími cestami, nicméně zpravidla bývá toto onemocnění spojováno s klíšťaty. Od nich je možné získat i další nemilou nákazu, a to klíšťovou encefalitidu. Takových případů bylo loni ve středních Čechách registrováno 45 (s nemocností 3,3 osoby na sto tisíc hlav), přičemž o rok dříve jich lékaři diagnostikovali 48. Pokles v tomto případě krajská hygienická stanice vyčíslila na šest procent. V absolutních počtech nejvýrazněji pak ubylo bakteriálních alimentárních nákaz: střevních infekcí. Loni bylo evidováno 2654 nakažených (tento problém tedy v kraji v přepočtu řešilo 191,6 člověka ze sta tisíc); předcházejícího roku jich bylo přes čtyři tisíce; přesně 4066. Matematické vyjádření meziročního vývoje zní: minus 35 procent.

Častější problémy u dětí

Hromadný výskyt průjmových onemocnění hygienici loni v kraji řešili na 11 místech – přičemž dohromady onemocnělo 561 lidí. Salmonelóza postihla 54 z nich, kdy se jednalo o dvě ohniska na Kutnohorsku a Praze-východ: v jednom případě šlo o letní dětský tábor, ve druhém se onemocnění rozšířilo v kolektivu zaměstnanců čistírny odpadních vod. Početnější byly enteritidy způsobené noroviry: udeřily na čtyřech místech (na Benešovsku, Berounsku, Příbramsku a Rakovnicku) a postihly 317 lidí. Vesměs šlo o dětské kolektivy: dva tábory, jednu mateřskou a jednu základní školu. Stafylokoky se projevily jednou, na dětském táboře na Berounsku, kde potrápily 24 účastníků. U čtyř případů epidemického výskytu průjmových onemocnění, jež na Kladensku, Mladoboleslavsku, Příbramsku a Rakovnicku postihlo dohromady 166 osob, se původce odhalit nepodařilo. Jednalo se o dvě zařízení sociálních služeb, dále mateřskou školu a dětský tábor.

Tyto případy se loni vyskytly celkem v osmi středočeských okresech. Hned dvakrát na Berounsku, Příbramsku a Rakovnicku; jednou na Benešovsku, Kladensku, Kutnohorsku, Mladoboleslavsku a Praze-východ. Ušetřeny zůstaly okresy Kolín, Mělník, Nymburk a Praha-západ.