Ústy své mluvčí Miroslavy Remenárové české zastoupení Amazonu uvedlo, že se státními orgány spolupracuje a poskytuje potřebnou součinnost. S návštěvou kontrolorů mohou v rámci vícedenní akce počítat i další zaměstnavatelé, vyplývá ze slov Martiny Kaňkové z Generálního ředitelství cel.

Psovodi společně s celníky obklíčili okolí objektu tak, aby z něj nikdo nemohl utéct. Cizinečtí policisté pak společně s celníky a pracovníky oblastního inspektorátu práce vyrazili do haly, kde kontrolovali zejména cizince. Vytipované jedince pak předávali svým kolegům u Schengenbusu ke kontrole dokladů a totožnosti.

Podobné kontroly, byť v menším rozsahu, jsou běžné zvláště na stavbách, v logistických centrech, výrobnách lahůdek, ale třeba i v různých zpracovatelských závodech. Celníci a policisté je pořádají samostatně i společně, někdy i v součinnosti s inspektorátem práce. Většinou se konají v režii cizinecké policie.