Příklady počtu psů ve městechPříbram – 2942
Mladá Boleslav – 2758
Beroun – 1698
Nymburk – 1300
Benešov – 1285 

Monika Šaling z agility Kladno má doma tři psy, které má čipované. „Je to z důvodu cestování po celé Evropě, ale myslím si, že by každý pes měl být očipovaný a město by to mělo podpořit odpuštěním poplatku za psa," řekla Monika Šaling. Podle kladenské vyhlášky chodí se svými psy na vodítku, sama ji dává ještě košík. Ve městě je pak vyhrazené místo pro volný pohyb psů na hřišti u obchodu se stavebninami.

„Vše je o lidech a ti ani už existující vyhlášky stejně většinou nedodržují. A vzhledem k prostorám, které město vyhrazuje k volnému pohybu psů, se tomu ani nedivím," pomyslela si.

Sama nedávno zažila špatnou zkušenost, když její psy napadl pes bojového plemena, kterého venčil desetiletý kluk. Byl bez vodítka a náhubku a chlapec nebyl schopný ho dostat pod kontrolu.„Moji psi měli náhubky a měla jsem s sebou dvě malé děti. Nakonec jsem mezi psy musela skočit sama a řeknu vám, že víckrát bych to nechtěla zažít," uvedla Šaling.

Strážníci kontrolují psy na vodítku

V Nymburku na téma pejskařů nedávno mluvili zástupci města s obyvateli. „Strážníci řeší volně pobíhající psy přes zákaz nejprve domluvou, upozorněním, až následně pokutou. Majitelé většinou uposlechnou a psa připnou na vodítko. Dochází k tomu často v Parku Pod Hradbami. Odhadem desetkrát do týdne," řekla mluvčí Nymburka Olga Havránková.

Systém čipování v Nymburce neřeší, ani místní lidé se na tuto službu nedotazují. To prý už mají spíše zájem o čipování jízdních kol.

Psi mohou být na volno 
v jediné oblasti, a to Špička 
v nymburském přístavu. 
„V Nymburce by se našlo mnoho míst, kde by tento způsob pohybu psů byl možný. Je to ale škoda, protože spousta psů je velice dobře vycvičená," vysvětlila Martina Hronová, předsedkyně Základní kynologické organizace Nymburk.

O čipování si myslí, že je o dobrá věc, jenom by systém evidence měl být jednotný. 
„Z hlediska evidence v obci je celkem jedno, zda je povinné čipování nebo známka, důležité je, aby to někdo kontroloval. Osobně mám se systémem čipování zkušenost. Mám 
z útulku psa, který je čipovaný, číslo jeho čipu ale není v žádné databázi, takže je to stejné jako by čipovaný nebyl," sdělila Hronová.

Psi nesmí 
na dětská hřiště

V Příbrami čipování psů umožňují. V takovém případě má poplatník slevu tři sta korun z poplatku na dobu tří let. Zájemci o čipování jsou většinou ti majitelé, kteří se svým mazlíčkem cestují do zahraničí.

„Vodit psy lze pouze na vodítku, vyjma malých plemen se musí pes opatřit náhubkem. Když se konají sportovní a kulturní akce či shromáždění, je dovolen pohyb psů pouze na vodítku a s náhubkem," řekla mluvčí Příbrami Pavlína Svobodová. Se psy se pak nesmí na dětská pískoviště a pohřebiště, kromě slepeckých psů.

V Berouně vytvořili speciální mapu, která majitelům ukáže, kde nesmí psy nechat volně pobíhat. Čipování zatím zavedené nemají a ani o něm neuvažují. „Dle názoru pracovníků úřadu by lidé byli ochotni plošně čipovat psy jen tehdy, bylo-li by čipování hrazeno městem, případně by jim z čipování plynuly bonusy, jako odpuštění či snížení poplatku ze psa," uvedla mluvčí města Adéla Felklová.

Všichni berounští majitelé ukáznění ale nejsou a tam, kde je více psů, se vyskytují problémy s úklidem po psech i jejich volným pohybem. „Psi se mohou mezi sebou napadat a majitel poškozeného si stěžuje, nebo pes obtěžuje jinou osobu, psi se také zaběhnou a je nutné je odchytit. V neposlední řadě se řeší stížnosti obyvatel na neukázněné majitele, kteří po svých miláčcích neuklízejí," zmínila Felklová.

Zodpovědnost za případné škody

V Mladé Boleslavi mají park u Modré hvězdy na severním sídlišti, kde mohou běhat psi bez vodítka, ale plánují další. Pokud nenastanou žádné problémy, psí parčík na Slovance by mohl vzniknout ještě v letošním roce.

Také v Benešově existuje vyhláška, která reguluje pohyb psů. Majitelé musí mít mazlíčky v zastavěném území na vodítku. „Ten kdo psa venčí, by měl zvážit, zda je jeho pes natolik vycvičený a poslušný, že bez vodítka neuteče, popřípadě že nenapadne jiného psa nebo osobu, protože to, že na těchto místech není povinností mít psa na vodítku, jej nezbavuje odpovědnosti za případné způsobené škody," objasnil vrchní strážník Pavel Kulvejt.

Čipování ve městě zavedené není, ale podle Kulvejta je lepší, protože to pomáhá vypátrat majitele zaběhnutých psů. „Domnívám se, že zodpovědný majitel psa by si jej měl ve vlastním zájmu nechat čipovat. Největším problémem v naší oblasti je nezabezpečení vlastního pozemku tak, aby z něj pes neutekl. Letos bylo provedeno už dvaadvacet odchytů zatoulaných psů," doplnil Kulvejt.

Čipování pro celostátní databázi

Poslanci chtějí prosadit povinné očkování psů čipem a jejich evidenci v centrální databázi. Chtějí tím zastavit množírny psů a týrání zvířat. V České republice už několik takových databází funguje. Zavedly je některé obce. Databáze ale nejsou vzájemně propojené. To je problém třeba při pátrání po ztracených psech. Pokud se zatoulají na území mimo daný registr, šance na nalezení je minimální.

Někteří majitelé psů se povinnému čipování psů brání. Mluvčí Českomoravské kynologické unie Vladimíra Tichá jejich obavy vyvrátila. „Identifikačně označujeme od roku 1996 a žádné problémy nejsou," řekla. Unie ročně očipuje 40 tisíc štěňat.

„Mně se jako výcvikářce líbí modely ze zahraničí, kde je čip povinný. Každý majitel psa je povinen absolvovat výcvik v minimálním rozsahu. Pokud kurzem neprojde, je mu pes odebrán. Hradí se to z poplatků za psy. Myslím si, že tato investice je mnohem ucelenější než omezovat pohyb psu jakýmkoliv způsobem," dodala kynoložka Monika Šaling.