Z hlášení praktických lékařů a pediatrů plyne, že ve středních Čechách byl ve druhém kalendářním týdnu ve srovnání s prvním týdnem ledna zaznamenán výrazný pokles výskytu akutních respiračních infekcí, a to o 20,7 procenta. Zatímco v jiných letech po období svátků na sklonku roku obyčejně nemocnost stoupá, letos je situace jiná.

„Celková nemocnost činila 1251 onemocnění na sto tisíc obyvatel,“ uvedla ředitelka protiepidemického odboru středočeské hygienické stanice Lilian Rumlová. S upřesněním, že nejvyšší nemocnost byla hlášena v okrese Mělník, kde v rámci středních Čech dosáhla mimořádné hodnoty 2251 v přepočtu na sto tisíc hlav – byť i tam se v mezitýdenním srovnání snížila o 16 přepočtených pacientů.

Nejnižší nemocnost vypočítali středočeští hygienici pro Rakovnicko, a to 843 pacientů na sto tisíc obyvatel. Jde paradoxně o jediný středočeský okres, kde nemocnost proti předchozímu týdnu stoupla – a to hned o 39 přepočtených pacientů. „Nejvyšší nemocnost byla zaznamenána ve věkové skupině do 5 let, nejnižší ve věkové skupině 65+,“ připomněla Rumlová stav, který lze vnímat jako „typický“: nejvíce se respirační infekce šířily mezi předškoláky, naopak nejméně v řadách seniorů.

Na vývoj situace reagují i některé nemocnice či zařízení sociálních služeb. Třeba Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi v pondělí zrušila zákaz návštěv pacientů hospitalizovaných na plicním oddělení. Stále ale platí, a to v celé nemocnici, omezení doby návštěv pouze na jednu hodinu mezi 16.00 a 17.00, přičemž příchozí musí použít respirátor, nanoroušku nebo roušku.

Příznivá čísla, ale tři mrtví

Konkrétně na Mladoboleslavsku dosáhla nemocnost hodnoty 1116 případů na sto tisíc lidí a v mezitýdenním srovnání se snížila o 30. Počet onemocnění s klinickým obrazem chřipky se ve středních Čechách proti předchozímu týdnu nezvýšil. Nemocnost tohoto typu, jež v rámci kraje dosahovala 5,7 procenta z celkové nemocnosti, Rumlová vyčíslila na 71 případů onemocnění na sto tisíc obyvatel.

V Praze přepočet celkové nemocnosti za druhý kalendářní týden dosáhl dokonce jen hodnoty 736 hlášených případů respiračního onemocnění na sto tisíc obyvatel. Proti předchozímu týdnu jde o snížení 16,5 procenta, přičemž pokles se projevil ve všech věkových kategoriích.

Zřetelně se snížil i počet pacientů s typickými chřipkovými příznaky: nemocnost s klinickým obrazem chřipky klesla na 25 pacientů na sto tisíc obyvatel, což proti předchozímu týdnu představuje pokles o 26,5 procenta. Podíl na celkové nemocnosti dosahuje 3,4 procenta.

V souvislosti s chřipkovými onemocněními ale nejsou jen samé příznivé zprávy. Ta totiž stále řádí – a dokážou i zabíjet. Během druhého lednového týdne pražští hygienici zaznamenali šest případů těžkého respiračního onemocnění dospělých, přičemž u všech byla laboratorně prokázána chřipka; tři z těchto pacientů zemřeli.

Hygienici upřesnili, že v pěti případech se jednalo o seniory ve věku nad 65 let – a šestým byl muž ve věku 43 let. Čtyři proti sezonní chřipce prokazatelně očkováni nebyli, u zbývajících dvou není tato informace k dispozici. Ve středních Čechách zatím úmrtí ani závažný průběh onemocnění hlášeny nebyly.