Když mladé Československo na začátku dvacátých let minulého století rozprodávalo nepotřebný majetek zkonfiskovaný Habsburkům, prodalo i konopišťské altány. Těch prý bylo až patnáct.

Teď ale přichází doba, kdy se do parku v Konopišti jeden, možná úplně poslední dochovaný, nejspíš brzy, vrátí. Objevilo ho Kulturní informační centrum (KIC) Benešov na Kladensku.

Sloužil k bydlení 

„Altán s obytným podkrovím a půdorysem šest krát šest metrů, užívali jeho noví majitelé k bydlení," popsal Pavel Dvořák z KIC Benešov osud dřevostavby po odvozu z Konopiště.

ZÁMEK KONOPIŠTĚ, v jehož oboře bylo před sto lety několik rozlehlých dřevěných altánů.

Chatka sice stojí, ale její technický stav je, mírně řečeno, nedobrý. Lze ji najít ve Velvarech a podle Pavla Dvořáka ji majitelé přestali k bydlení používat v roce 1986. Dál pak objekt sloužil už jen jako zahradní domek, ale poslední dobou chátrá.

Navrácení na Konopiště 

S KIC Benešov je podle Pavla Dvořáka majitel altánu prý předběžně dohodnutý na tom, že ho za odvoz a instalaci v Konopišti přenechá zdarma.

„Ale rozebrání objektu, očíslování jeho jednotlivých částí, opravení těch poškozených a postavení v Konopišti bude také něco stát," poznamenal starosta Benešova Petr Hostek, ale předpokládané náklady ani nenaznačil.

Stavbu mohli lidé obdivovat na výstavě 

Altán, který se dnes nachází ve Velvarech, viděla krátce po jeho vzniku také veřejnost, nejen hlavy pomazané. Objekt byl totiž součástí Jubilejní zemské výstavy v pražských Holešovicích roku 1891. Ta byla jako hospodářská, kulturní a společenská výstava uspořádaná na oslavu výročí první průmyslové výstavy, konané v Praze roku 1791.

„V Praze altán reprezentoval Velkostatek Konopiště, což v tehdejší mluvě bylo v podstatě konopišťské panství Františka Ferdinanda. Pod tímto označením tehdy panství vystupovalo navenek," upřesnil Lukáš Pavlík z Benešova, regionální badatel.

Altán.

Na původním místě je les 

O altánu se KIC Benešov dozvědělo díky Milanu Novákovi, šéfovi sbírek v brandýském zámku, který byl současně tajemníkem Adolfa Borna, velkého monarchisty, který o historii altánu také věděl.

Na původní, konopišťské místo se však altán nedostane, protože tam nyní roste les. Objekt s řadou secesních prvků by mohl stát v Konopišti na pozemcích města nedaleko tamního amfiteátru.

Altán.

Stánek s občerstvením 

Využití stavby bude stejné, jak to zařídil František Ferdinand. Sloužit by měla jako jakýsi stánek s občerstvením. Tentokrát nikoliv pro monarchy, ale pro návštěvníky parku a především akcí v přírodním divadle.

Objekt podle vedení města nebude konkurovat známé sudové restauraci, protože ta podle místostarosty Jiřího Švadleny letos končí. Nájemkyni místa končí smlouva s městem.

„Sudy nejsou naše, ty si majitelka odveze," dodal místostarosta.

Zájem o altán má i správa zámku 

O altán však stojí také Národní památkový ústav, potažmo správa zámku Konopiště. Ta s altánem počítá do Růžové zahrady.

Který ze zájemců objekt nakonec získá a zda se ho majitel zbaví skutečně bezúplatně, to ukáže až čas. Jisté je ale jedno. Jeho současný velvarský majitel potřebuje pro zamýšlenou stavbu uvolnit pozemek.

Čtěte také: Po opravě je podzemí katedrály sv. Víta a hrobka českých králů