Její zástupci se minulý týden sešli s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a desítkami českých odborníků na oblast zdravotnictví.

„Víme, že problém ve vaší zemi je nadměrné užívání alkoholu, ale i kouření. A to už u teenagerů. To je v České republice velmi znepokojující. Musíme na tom pracovat nejen s ministerstvem zdravotnictví, ale také společně s dalšími rezorty. Musí se tím zabývat celá vláda a společnost jako celek,“ uvedl pro Český rozhlas Hans Kluge, ředitel veřejného zdravotnictví evropské kanceláře WHO.

Největšími pijáky v Evropě jsou podle statistiky OECD Litevci, kteří spotřebují až 13,2 litru čistého alkoholu na osobu ročně. Čechům patří společně s Francouzi dělené druhé místo. Překvapivé je až patnácté místo, které obsadilo Slovensko. Právě Slováci jsou u nás považováni za zdatné konzumenty alkoholických nápojů.

„V mezinárodním srovnání jsme bohužel ve spotřebě alkoholu na jednom z předních míst, což se týká dokonce také mladistvých. Měli bychom se proto zabývat osvětou, spoluprací s rodiči a také dostupností alkoholu, který je u nás levný a snadno dostupný.“ uvedl po setkání ministr Vojtěch.

Podle tiskové mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové přednesl Kluge předběžná doporučení a nastínil možnost spolupráce mezi Českou republikou a WHO. „Jsem přesvědčen, že tato setkání jsou užitečná pro obě strany a zejména českému zdravotnictví mohou pomoci při prosazování reformních kroků,“ shrnul výsledky jednání Vojtěch.

Češi mají obecně k alkoholu benevolentní přístup. V podobě národního nápoje – piva – ho konzumuje značná část populace. Dlouhodobě oblíbené je i víno. V posledních letech zaznamenal v Česku „boom“ také zkvašený jablečný mošt nazývaný cider.

Vysoká konzumace alkoholu v České republice má podle psychologa a šéfa Ligy otevřených mužů Martina Járy tři základní příčiny. Vedle jeho nízké ceny a s ní související snadné dostupnosti je to také historicky vžitá kulturní tolerance k pití alkoholu ať už doma, nebo na veřejnosti. Na rozdíl od jiných zemí světa se v Česku lidé jen výjimečně pohoršují nad pitím alkoholu na ulici.

„Domnívám se, že třetím důvodem, který odlišuje Českého konzumenta, je snížená starost našich občanů o své duševní zdraví. Češi totiž často k řešení sebemenších problémů místo odborné pomoci sahají po lahvi alkoholu,“ sdělil Deníku Jára.

Pořadí Země Spotřeba*
1. Litva 13,2
2. Česká republika 11,7
Francie 11,7
4. Rakousko 11,4
5. Lucembursko 11,3
15. Slovensko 9,9

*v litrech na osobu starší 15 let za rok