Upravené tarify PID i SID platné od počátku dubna, schválené na pondělním zasedání krajských zastupitelů, odrážejí snížení slev poskytovaných státem. Dosavadní sleva ve výši 75 procent se ve většině případů změní na 50 procent. Za poloviční jízdné budou od pátku cestovat děti a mladí lidé ve věkovém intervalu 6–18 let, studenti od 18 do 26 let i pasažéři ve věku od 65 let výš. Sleva ve výši 75 procent zůstává držitelům průkazů ZTP a ZTP/P – ti však přijdou o možnost svézt se v autobusech Pražské integrované dopravy bezplatně. Na tom, že cestující kategorie ZTP/P doprovázejí jejich průvodci zdarma, se nic nemění. Přeprava dětí do věku pěti let nadále zůstává bezplatná – zmizí však omezení, že se to vztahuje jen na jedno dítě v doprovodu starší osoby.

Zatím stále platí, že v autobusech PID se senioři ve věku nad 70 let mohou svézt zadarmo. To bude zrušeno až od 12. června. Tehdy také začnou platit nově schválené tarify: pro přepravu jízdních kol ve středočeských vlacích a pro válečné veterány či bojovníky proti fašismu a komunismu se zásluhami uznanými státem.

Proces integrace mění linky

Od pátku také dojde ke změně organizace autobusové dopravy v některých středočeských regionech. Souvisí to s dokončováním takzvané integrace, tedy postupného začleňování všech oblastí kraje do systému Pražské integrované dopravy.

Připojením částí Vlašimska a Posázaví bude 1. dubna dokončena integrace v celém okrese Benešov, a to včetně nových přeshraničních vazeb na sousedící oblasti jihočeského Táborska či Pelhřimovska na Vysočině.

Ke stejnému datu bude také dokončena integrace mezikrajských autobusových linek mezi středními Čechami a Ústeckým krajem. To přinese změny pro cestující na Mělnicku (kde navíc od počátku dubna začne také platit půlroční výlukový jízdní řád linky 646 daný uzavírkou v Nové Vsi), v kladenském okrese i na Rakovnicku.

S integrací jsou spojeny změny jízdních řádů včetně tras některých linek nebo i zřizování nových; linky také mění svá čísla. Úpravy byly připravovány tak, aby pokud možno zlepšily dopravní obslužnost regionu a přinesly výhodnější návaznost jednotlivých spojů s možností přestupu jak mezi autobusy (které na sebe mají počkat i v případě zpoždění), tak i mezi autobusy a vlaky.

V případě, že některé změny cestujícím nevyhovují, měli by se lidé podle organizátorů dopravy obracet především na své starosty: změny se totiž dojednávají s volenými zástupci obcí a měst. Kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy podnety@idsk.cz je však možné také příspěvkovou organizace kraje IDSK (Integrovanou dopravu Středočeského kraje), jejíž tým změny připravuje.

Jako výhody integrace bývají často prezentovány právě lepší provázanost přestupů a návaznost autobusů na vlaky. Ale také tarify PID a rozšířené možnosti výhodných předplatních kuponů s cestováním v rámci pásma autobusem i vlakem. Stejně jako zvýšení komfortu cestování se zaručenou úrovní standardů kvality a rozšíření služeb pro pasažéry.