Rušno je například na Václavském náměstí v centru Prahy (a v metropoli se také tradičně otevírají jindy nepřístupné vládní budovy pro prohlídky veřejnosti), na Konopišti bude odpoledne mimořádně zpřístupněna věž Václavka, historické slavnosti hostí Budeč, kde se Václav v dětském věku údajně na tamějším hradišti učil čtení (což v jeho době představovalo ojedinělou dovednost, jež nebyla vlastní ani panovníkům), psaní a latinské liturgii…

Hlavním centrem svatováclavských oslav je ovšem o státním svátku Stará Boleslav na Praze-východ. Přemyslovský kníže, který se stal světcem a zemským patronem, byl podle legend právě tam zavražděn svým bratrem Boleslavem; mladíčkem, jenž se pak sám ujal vlády. Historikové uvádějí, že se tak stalo nejspíš koncem září roku 935 – byť milénium, tedy tisící výročí, se okázale slavilo již v roce 1929. Dvojměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav je dějištěm Národní svatováclavské pouti spojené i s uctíváním Václavových ostatků, jejíž program trvá od středy až do neděle.

Mezi účastníky pouti, jichž každoročně do města přijíždějí tisíce, nechybí pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka; hlavním celebrantem slavnostní mše se ve čtvrtek stane ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz. Na řadě míst Staré Boleslavi i Brandýsa doprovází pouť i pestrý kulturní a rozmanitý zábavní program. Podobně jako v minulých letech jsou s konáním akce spojena rozsáhlá dopravní omezení.

Starosta Kostelní Lhoty Tomáš Drobný se stříbrnou plaketou, kterou obec získala v soutěži Entente florale 2017 - Kvetoucí sídla Evropy.
Kostelní Lhota patří v Evropě k nejkrásnějším
Sýček
Podaří se zastavit mizení sýčků? Zahnízdili i v panelácích