Vzhledem k aktuální epidemiologické situace nejen v České republice ale i ve světě se rozhodla kynologie Celní správy České republiky zařadit mezi kategorie vyhledávaných komodit pomocí služebních psů nově onemocnění covid-19. Celkem má celní správa k dispozici 71 služebních psů, kteří se zaměřují na komodity: líh, drogy, pašovaná zvířata, rostliny, bankovky, zbraně, obranu a nově také na covid-19.

Podle Pavla Kotrby, prvního zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství cel, v rámci projektu spolupracují celníci s Fakultní nemocnicí Motol, pražskou hygienickou stanicí, finskou celní správou či Českou zemědělskou univerzitou. „Oslovili jsme také specialistu na výcvik služebních psů ze Spojených států amerických Marka Rispoli,“ poznamenal Pavel Kotrba.

„Zvolili jsme cestu dopachování, tedy docvičení již vycvičených služebních psů, a to vzhledem k časové tísni. Vybraní psi jsou již vycvičení na různé pachové kategorie. Nejpozději do konce letošního roku, což je náš stanovený cíl, by měl být jejich výcvik hotov,“ řekl Petr Müller, jenž má u celní správy kynologii na starost.

Kde získávají celníci vzorky pro výcvik, zatím vedení komentovat nechce. „ V současné době s ohledem na jednání a výměnu informaci mezi námi a zahraničními partnery nebudeme sdělovat konkrétní informace vztahující se ke způsobu výcviku. Samozřejmě ale později je poskytneme,“ odůvodnil Petr Müller.

Pro výcvik služebních psů na zjištění osob s nemocí covid-19 poslouží psovodům primárně nová tréninková hala v Kněževsi u Prahy sousedící s Letištěm Václava Havla, kde mají k dispozici vše potřebné – kromě prostoru a cvičebních pomůcek je tu také sklad se vzorky, ochrannými pomůckami, prostory k dezinfekci předmětů. Kynologové pak při výcviku používají stejný ochranný oblek jako zdravotníci.

Podle mluvčí Hany Prudičové bude celní správa vedle výcviku zároveň tvořit nastavení výkonu služby psů na mezinárodním Letišti Václava Havla. „Vše bude navazovat na další přijatá opatření orgánů hygieny. Celní správou vycvičení psi mohou být v budoucnu využití i v domech sociální péče,“ dodala Hana Prudičová.