V letošním rozpočtu mají Čelákovice připraveno 16 milionů, část se ale bude převádět do dalšího roku. V neděli to řekl místostarosta Čelákovic Miloš Sekyra (ANO).

Stavební práce jsou rozdělené do sedmi etap. Radnice počítá s kombinovaným financováním. „Něco půjde z úvěru, něco dáme z vlastních prostředků a také budeme žádat o dotaci," řekl Sekyra.

Radnice nechá vyměnit kanalizační potrubí v ulici Miroslava Maška

Doplnil, že město určitě není schopné pokrýt investiční náklady jen ze svých prostředků. „Vždyť ta částka rekonstrukce je jen o něco nižší, než náš roční rozpočet," doplnil.

V rámci oprav nechá radnice vyměnit kanalizační potrubí, přípojky, v ulici Miroslava Maška vybuduje novou tlakovou kanalizaci a vymění odlehčovací komory. Zrekonstruuje stávající nebo postaví novou přečerpávací stanici.

Rekonstrukci čeká i veřejné osvětlení 

„Musíme spočítat, jestli nám bude její kapacita stačit, protože se v okolí napojovaly další lokality. Pokud by kapacita nebyla dostatečná, postavíme novou," dodal Sekyra.

Současná kanalizace je koncipována jako jednotná, nová kanalizace bude oddílná, tedy splašky se oddělí od dešťových vod. Po výměně potrubí nechá město postavit nové komunikace včetně vjezdů a parkovacích stání a vysází novou zeleň. Rekonstrukci čeká i veřejné osvětlení.

Město řeší také majetkoprávní vztahy 

„Realizační fáze bude náročná vzhledem k tomu, že se pohybujeme v lokalitě, kde je hodně podzemní vody a kde jsou tekuté písky. Necháváme si proto zpracovat hydrogeologický průzkum," doplnil místostarosta.

Město také řeší majetkoprávní vztahy, kanalizace se často kryje s jinými inženýrskými sítěmi nebo se nachází na pozemcích, které nepatří městu, ale například Správě železniční dopravní cesty (SŽDC).

Je to obrovská investiční akce 

„Někde se pohybujeme i v ochranném pásmu železnice, jsou tu kolejové náspy a podobně," řekl Sekyra. Ve stejnou dobu bude v Čelákovicích a okolí SŽDC pracovat na optimalizaci trati Praha- Lysá nad Labem, město proto koordinuje své práce s projektem SŽDC, aby se případně někde nemusel provádět výkop vícekrát po sobě.

„Je to opravdu obrovská investiční akce. Rádi bychom, aby v letošním roce byla akce projekčně připravená, byla vydána stavební a územní povolení. Začít musíme od koncového bodu, tedy přečerpávací stanicí," dodal Sekyra.

Čelákovice čekají v tomto roce další investice

Městská část Jiřina je zastavěná rodinnými domy, v Čelákovicích žije zhruba dvanáct tisíc lidí. Letos radnice hospodaří s necelými 350 miliony korun. V tomto roce čeká Čelákovice řada dalších významných investic, mezi největší patří rekonstrukce vlakového nádraží, která bude stát víc než půl miliardy korun.

Čtěte také: Čelákovice letos zahájí dostavbu školy za 150 milionů