„Pro nás to byla velice zásadní a prestižní akce a nebylo lehké vše vymyslet, připravit a zajistit tak, aby napodobenina hnízda vypadala jako od opravdových čápů,“ uvedl za plzeňskou stanici Karel Makoň.

Vše začalo sběrem a přípravou hnízdního materiálu vhodné velikosti a složení a pokračovalo přípravou horní krycí desky s hnízdní jamkou a její fixací ke kovovému rámu. „Z důvodu vymrznutí hmyzu, roztočů a plísní byl materiál pro hnízdo také držen 10 dnů v teplotě -27 °C v Mrazírnách Plzeň – Dýšina, za což bychom rádi této firmě poděkovali,“ pokračoval Makoň.

Pak už bylo hnízdo smontováno přímo v budově muzea. „Na hnízdo byly uchyceny preparáty samce a samice čápa, jak se vítají při střídání v sezení na snůšce,“ doplnil plzeňský ornitolog.