Podle připraveného návrhu, na který již kývli členové rady kraje, by mělo být vyčleněno pět milionů korun určených na rekonstrukce, modernizace nebo vestavby, případně i na rekonstrukci bytového prostoru, který v současné době není možné k bydlení užívat. Počítá se s tím, že podávat žádosti o krajskou podporu by mohly obce do dvou tisíc obyvatel.

Připravený návrh obsahuje podmínku, že dotace by mohla dosahovat nejvýše čtyř tisíc korun na metr čtvereční, a to do maximální výměry 50 metrů čtverečních na bytovou jednotku (tedy do 200 tisíc na jeden byt). V rámci jedné žádosti by obec mohla získat nejvýše 800 tisíc korun; celková výměra je totiž omezena limitem 200 metrů čtverečních.

Zatím ještě neschválená pravidla předpokládají, že obce usilující o příspěvek budou k žádosti muset předložit položkový rozpočet, výpis z katastru nemovitostí – a v případě, že by se projekt týkal rekonstrukce bytového prostoru, rovněž stanovisko stavebního úřadu potvrzující, že tento prostor aktuálně k bydlení užívat nelze. Do roka od podpisu smlouvy o získání dotace by příjemci peněz museli předložit doklady o schválení projektu stavebním úřadem, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo. Nejpozději do dvou let by musely být práce hotovy. Pak by se podepisovala další smlouva stvrzující závazek obce, že nemovitost zhodnocená díky dotaci zůstane v jejím vlastnictví – tedy o zákazu jejího zcizení či zatížení.

Michalik předpokládal, že tyto dotace umožní díky rekonstrukcím a přestavbám rozšířit nabídku obecního bydlení. S důrazem na to, že nový program dále rozšíří již existující krajskou podporu vzniku dostupného bydlení v obcích. I bez jeho přítomnosti by krajští zastupitelé zřejmě měli schvalovat vypsání nového programu na svém posledním zasedání před letní pauzou 27. června.