Jejich zaměření i účel jsou rozmanité: od sportu přes školství po kulturu, od energetických úspor po vybudování prostor nabízejících nové příležitosti. Vesměs se jedná o stavební akce, které se připravovaly dlouhodobě, a tak se podílem na jejich naplánování, uskutečnění a zdárném dokončení rádi pochlubí zástupci hned několika po sobě následujících politických reprezentací kraje. Včetně ocenění toho, jak se v tomto směru daří navazovat v díle předchůdců a nástupců.

Budovy škol i kulturních institucí

Za své nejvýznamnější stavební akce loňského roku, které se netýkají dopravy (což je zase jiná kapitola) považuje kraj hned několik rozsáhlých prací ve školních areálech. Sem patří jak opatření ke snížení energetické náročnosti a dosažení úspor budov Dvořákova gymnázia a SOŠE v Kralupech nad Vltavou za 67 milionů korun, odborné školy a učiliště v Kladně-Dubské za 60 milionů a kolínské obchodní akademie za 31 milion, tak také dokončení novostavby tělocvičny benešovského gymnázia; v tomto případě se jednalo o akci za 75 milionů. Další velké stavby patří do sféry podpory kultury. Naplnit se podařilo dlouhodobý cíl v podobě vybudování nového centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně za 104 miliony korun. Na 74 miliony korun pak přišla rekonstrukce historického křídla a expozice Stopami věků v areálu Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.

Převody pozemků i prodeje majetku

V souvislosti s péčí o majetek kraje hejtmanství vedle modernizací a rekonstrukcí zdůrazňuje mimo jiné nový způsob zadávání veřejných zakázek – včetně jejich otevření co největšímu počtu uchazečů – a jejich centrální evidenci. Ale také zrychlení převodů pozemků mezi krajem a dalšími subjekty. V té souvislosti hejtmanka Petra Pecková (STAN) připomněla loňské převody 187 tisíc metrů čtverečních pozemků do majetku obcí – většinou pod chodníky. Naopak od obcí kraj bezúplatně dostal 154 tisíc metrů čtverečních; zpravidla pod silnicemi. Zmínila také 127 tisíc metrů čtverečních, které kraj získal od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. V tomto případě se jedná nejen o pozemky pod silnicemi, ale třeba i pro ty budoucí: pro chystané obchvaty. Od fyzických osob pak kraj vykoupil 56 metrů čtverečních. To však někdy provázejí debaty v krajském zastupitelstvu. Podle slov středočeského radního pro oblast majetku Libora Lesáka (ODS) se některým vlastníkům zdají nabízené ceny nízké a za částky podle krajského ceníku prodat svůj majetek nechtějí.

Hejtmanka Pecková dále připomněla i prodeje majetku mimo území kraje. Vždy se podle jejích slov podařilo dosáhnout vyšší ceny než odhadní. I takovéto prodeje se připravovaly dlouhodobě, když se třeba ukázalo, že rekreační střediska v horských oblastech vyžadující údržbu zůstávala nevyužita: nedařilo se je obsazovat zájemci o pobyty ani například školami v přírodě.