"Technická správa komunikací hlavního města Prahy zaslala ministerstvu kultury dopisem ze dne 31. 1. 2018 dlouho očekávaný zásadní důkaz k řízení o prohlášení Libeňského mostu za kulturní památku, a to expertní zprávu Kloknerova ústavu ČVUT v Praze," uvedla na stránkách ministerstva jeho mluvčí Simona Cigánková.

"Ministerstvo kultury umožnilo všem účastníkům řízení seznámit se se spisovým materiálem. Lhůta pro seznámení se s tímto materiálem nyní běží, vydání rozhodnutí ve věci ministerstvo kultury předpokládá do 19. 2. 2018," doplnila.

Posudek dostal do rukou i náměstek primátorky Petr Dolínek. „Ukázalo se, že možnosti jsou v tuto chvíli dvě – buď absolutně komplexní rekonstrukce anebo novostavba. Náklady na realizaci obou variant by byly přibližně stejné. Výhodou novostavby by byla levnější údržba,“ prohlásil už dříve po jeho přečtení.

Ředitel Kloknerova ústavu docent Jiří Kolísko jeho slova do velké míry podporuje. „V mostní konstrukci probíhá nezastavitelná síranová koroze. Kolaps mostu sice v tuto chvíli nehrozí. Pokud má být ale zachováno jeho dopravní vytížení jako před dočasnou uzavírkou, bude zapotřebí buď radikální přestavba s fixací základů formou betonové obálky anebo nová stavba,“ potvrzuje Kolísko.

„Pokud by se most stal národní kulturní památkou, nebylo by zřejmě možné ho opravit se zachováním dosavadní dopravní zátěže. Obávám se, že chemii, fyziku, mechaniku neoklamete,“ dodal Kolísko, který ale zdůraznil, že definitivní rozhodnutí o budoucnosti mostu bude na Prazejako jeho majiteli, respektive na politicích.