V některých oblastech kolem metropole, a to jak na Praze-západ, tak na Praze-východ, se od počátku září chystají změny veřejné dopravy ve velkém rozsahu. Jedná se o regiony Dolnobřežanska a Říčanska. Tam už nejde o drobné posuny či úpravy, ale o cestování podle zcela nové koncepce.

V hlavním městě je mimo jiné ohlášeno zavedení nových školních linek (a to v trasách Šmukýřka–Škola Poštovka, Želivského–Olšanské hřbitovy a Cholupický hřbitov–Pavelkova) i zlepšení cestování v okolí Polikliniky Petřiny a Kajetánky, což má přinést prodloužení linky 164 do nové konečné Malovanka. Chystají se také změny týkající se tras některých nočních autobusů. Včetně zavedení zcela nové linky 917 propojující Modřany, Komořany a Lipence.

Páteřní linky a ty navazující

V okolí hlavního města budou změny podstatně rozsáhlejší. Třeba v oblasti Dolnobřežanska opravdu nebude radno cestovat po paměti. Vyplatí se prověřit si nejenom kdy, ale také kam která linka nově jede (změna trasy se týká třeba linky 331). Základem nového konceptu dopravního pokrytí regionu jsou páteřní linky s garantovaným přestupem na navazující spoje na linkách doplňkových. Pro Dolní Břežany a okolí půjde zejména o linku 333 obsluhovanou kloubovými autobusy, jezdící z pražského Kačerova do Oleška – se zaručeným přestupem na další „čtyřkové“ linky v Dolních Břežanech a ve Zvoli. Ty už mohou mít pro jednotlivé spoje trasy v různých variantách. A třeba také zaručený přestup na vlak ve Vraném nad Vltavou.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Změny se budou týkat také linky 341 zajišťující spojení regionu (o víkendech u vybraných spojů až po Jílové u Prahy) s pražskými Modřany; opět s návazností na další spojení. Zde se mimo jiné v odpoledních špičkách zkrátí interval v úseku Zlatníky–Libeř. Dosavadní větev linky 341 vedoucí do Jesenice nahradí školní linka 762 spojující školy v Jesenici a Dolních Břežanech. Linka 326 v oblasti Vestce bude rozdělena na dvě – s pokračováním na lince 331, což má mimo jiné zlepšit cestování ke škole ve Zdiměřicích a do vědeckotechnického parku v Hodkovicích.

Několik hlavních směrů

Koncept hlavních tras se nově uplatní i na Říčansku (kde základní napojení na Prahu zajišťují vlaky). Důraz je kladen na autobusové propojení Říčan s Českým Brodem a s Úvaly – což jsou významnější regionální centra – a do třetice pak směrem ke Kostelci nad Černými lesy, kde se poměrně výrazně rozvíjí řada obcí v blízkosti silnice první třídy I/2. S Úvaly propojí Říčany nová linka 686, s Českým Brodem prodloužená linka 435 (přičemž tato úprava usnadní cestujícím přestup na pražské vlaky). V návaznosti na tyto změny čekají šest dalších autobusových linek výraznější úpravy, při jejichž plánování se počítalo s tím, že je třeba zachovat spojení umožňující cestovat do škol v Říčanech a Mukařově.

Novinek je v této oblasti ale podstatně víc. Mimo jiné jde o posílení dopravy z Prahy směrem na Mukařov, Kostelec nad Černými lesy, Jevany a Sázavu. Zlepší se spojení Kostelce s Uhlířskými Janovicemi (přes Nučice, Výžerky a Staňkovice), přímé spojení čeká Uhlířské Janovice se Zásmuky a Zásmuky mají mít v potřebných časech posílenou kapacitu autobusů pro cestování studentů do kutnohorských škol i zpět domů. Z Mukařovska či Ondřejova se má také lépe jezdit do Říčan a dále do čestlicko-průhonické obchodní a průmyslové zóny.

Od 1. září se chystají rovněž další změny na celém území středních Čech. Ve významnějším rozsahu třeba na Mělnicku, Mladoboleslavsku či v některých oblastech okresu Benešov.

Co čeká cestující v Kladně?
- Pozorně sledovat vývoj situace od 1. září budou lidé z Kladna, kde se projeví spory mezi městem a krajem týkající se financování veřejné dopravy.
- Nedojde k dříve naznačovanému citelnému seškrtání spojů mezi Kladnem a Prahou. V některých případech se ale změní trasy, čísla linek – a dojde na výrazné posuny v časech odjezdů (zvláště o víkendu).
- Zásadní změny se týkají (ne)uznávání jízdného z kladenské městské hromadné dopravy v meziměstské dopravě PID, což souvisí s vyřazením místní městské dopravy ze systému PID. Město nicméně oznámilo, že jízdní doklady PID bude ve své MHD akceptovat tak jako doposud, takže po přestupu z vlaku nebo jiného autobusu nebude třeba kupovat další lístek.
- Osmi linek PID se v Kladně budou týkat podstatné změny (ve třech případech jde o jejich zrušení a sloučení s jinými, prodlouženými linkami). Kladno ohlašuje posílení a prodloužení klíčových linek své MHD.