Smlouvou si oba kraje mají navzájem udělit souhlas s provozováním veřejné linkové dopravy na území sousedního kraje, přičemž smlouva v té souvislosti řeší i platby dopravcům v rámci krytí ztrát souvisejících se zajišťováním dopravní obslužnosti. Cestujícím to má podle slov středočeského radního pro oblast veřejné dopravy Petra Boreckého (STAN) přinést mimo jiné lépe naplánované rozložení spojů během dne a komfortnější cestování bez nutnosti přestupů spojených s kupováním další jízdenky.

„Rozvojem mezikrajské spolupráce dojde ke zkvalitnění a k zatraktivnění veřejné dopravy pro cestující a ke zvýšení konkurenceschopnosti veřejné dopravy vůči individuální automobilové dopravě,“ očekává Borecký.

Co pasažéři nevidí, ale zástupci obou krajů považují za mimořádně důležité, je také změna vzájemných ekonomických vazeb. Potvrzuje to i chystaný dodatek ke smlouvě, kterou Středočeši podepsali s Plzeňským krajem již v roce 2018. Ten hovoří o novém uspořádání finančních transakcí. „Smlouvy se pozmění tak, že kraje budou hradit měsíční zálohové platby formou vyrovnávací platby tak, aby nedocházelo ke zbytečným bankovním převodům,“ vysvětlil radní Borecký.

Ve středních Čechách už jsou nové smlouvy před schválením. S jejich zněním vyslovili souhlas krajští radní a pro hlasování chystané na poslední lednové pondělí doporučují stejný postup i zastupitelům.