Cena parkovného
v centru měst
Kolín - 50 Kč za hodinu
Mělník - 30 korun 1. hodina
Rakovník - 30 Kč za hodinu
Beroun - 20 Kč 1. hodina, další 40 Kč
Benešov - 20 Kč 1. hodina, další 25 Kč
Nymburk - 20 Kč 1. hodiny, další 30 Kč
Příbram - 20 Kč za hodinu
Kladno - 10 Kč 1. hodina, další 20 Kč
Kutná Hora -10 Kč 1 hodina, 30 Kč 2 hodiny
Mladá Boleslav - 10 Kč 1. hodina, 2. hodina 12 Kč

V Mělníku mají zpoplatněných asi padesát procent parkovacích míst v centru města. „Rezidentům slouží asi 150 míst a dalších zhruba tři sta míst je v místech, kde je potřeba zaplatit poplatek v parkovacím automatu, a to od pondělí do pátku," řekla mluvčí města Helena Vavřinová.

Počet parkovacích míst se v centru mění v souvislosti se zaváděním nových dopravních opatření. Město instaluje nové dopravní značení, zavádí jednosměrné ulice, nebo vyhrazuje parkovací místa pro konkrétní subjekty.

Řešení: vytvořit 
z ulic jednosměrky

Parkovné se v Mělníku platí 
v centru města a okolí, místa mají rozdělené do tří zón. Úhradu parkovného pak sledují strážníci na svých pravidelných obchůzkách. Rozšíření parkovacích prostorů má město v záloze. Zatím ale řeší pouze návrhy, které se týkají přeměny ulic na jednosměrky. Další variantou by bylo vytvořit místa pomocí zatravňovacích dlaždic, ovšem na úkor všech trávníkových ploch.

„Velké problémy řešíme ale především na sídlištích, která nejsou na zvyšující se množství aut tamních bydlících rodin dimenzována," uvedla Helena Vavřinová. Určitým řešením by mohla být výstavba parkovacích domů, které jsou ale pro vedení města opravdu drahé. Nicméně v Mělníku ani na takovou stavbu nemají vhodné pozemky.

V Boleslavi mají parkovací garáže

V okrese Mladá Boleslav evidují 110 tisíc aut včetně přívěsů a jejich počet stále stoupá. V celém městě pak mají přes patnáct tisíc parkovacích stání a skoro tisícovku garážových stání. Z toho se přes dva tisíce míst nachází v historickém centru.

„V lokalitách s regulovanou statickou dopravou je parkovné vybíráno pomocí automatů. V rezidentních lokalitách mají držitelé předplacené parkovací karty. 
V parkovacích domech jsou samoobslužné pokladny. Kontrolu nad dodržováním vyhlášky provádí městská policie," řekla mluvčí města Hana Koišová.

Problémy s parkováním řeší v Mladé Boleslavi pomocí projektu dopravy v klidu. Díky zavedení parkovacího systému ustaly potíže pouze 
v historickém centru.

„Současný stav klidové dopravy v ostatních částech města není a nemůže být trvale udržitelný. Proto se připravujeme na zavedení celoměstského parkovacího systému, který zajistí spravedlivou dělbu mezi uživateli jednotlivých parkovacích míst," upřesnila mluvčí Hana Koišová.

Ukrojit zeleň na úkor parkoviště?

Kolín má mezi středočeskými okresními městy nejdražší parkování. Za hodinu na náměstí tu ve všední den řidiči zaplatí padesát korun. 
K dispozici tu mají asi padesát míst. Zbylých dvě stě míst využívají místní rezidenti, nebo podnikatelé.

„Vzhledem ke stoupající dopravní hustotě jsou problémy s parkováním téměř všude. Rozšíření parkovacích míst není tak snadné. Rozhodně nechceme rušit například zeleň na sídlištích na úkor nových parkovacích stáních. Další možnosti jsou omezené především financemi," vysvětlila mluvčí Kolína Jiřina Holubová.

Parkovací domy by pro úspornost míst byly určitě dobrým řešením, ale vzhledem k velkým finančním nákladům a současné finanční situaci města je toto řešení 
v dohledné době nereálné.

Různé zóny 
po celém městě

Od náměstí Svobody až po náměstí Starosty Pavla se 
v Kladně nachází asi 440 parkovacích míst. Samotná parkoviště pak pojmou asi čtyř sta aut.

„Město Kladno provozuje šest zón placeného stání, z toho čtyři v centru města, jednu 
v blízkosti nemocnice a jednu na náměstí Sítná. V těchto zónách je umístěno celkem 28 parkovacích automatů. Úhradu parkovného kontroluje městská policie," sdělil mluvčí Kladna Vilém Frček.

Kladno se potýká se stejným problémem jako Mělník. Přes den spousta aut 
v centru, večer potom na sídlištích. „Možnosti výstavby nových parkovacích míst jsou téměř vyčerpány, neboť tyto by byly zřizovány výhradně na úkor zeleně. Další možností je zjednosměrňování ulic, což ale nemusí být dobré řešení pro každou lokalitu," konstatoval Vilém Frček.