Obě možnosti by vedení rakovnické radnice uvítalo, a to nejen vzhledem k tomu, že se jedná o moderní vojenský objekt, který vojáci opustili k poslednímu dni roku 2013, ale také by byla jistota, že areál se nepřemění na něco, co Rakovničané nechtějí.

O možnosti zakonzervování vojenského areálu pro další potřeby armády diskutovalo vedení města Rakovníka s Milošem Zemanem, prezidentem České republiky, při jeho dubnové návštěvě Rakovníka. Jednání se tehdy uskutečnila za uzavřenými dveřmi, prezident ale údajně přislíbil, že nechá celou záležitost prošetřit.

„Zřejmě na popud pana prezidenta dochází k hodnocení areálu. Posílal jsem už materiály do kanceláře ministra obrany, kde byly informace o historii kasáren, jak to zde bylo s vojáky od roku 1932, a upozorňoval jsem také na uskutečněné investice v letech 1996 až 2013, tedy že se zde například vyměnila okna za plastová, vybavila se klubovna, udělala se klimatizace i v některých garážích, čerpací stanice na pohonné hmoty," informoval Miroslav Samaš (ANO), místostarosta Rakovníka

Ten je s ministerstvem obrany a i s armádou kvůli vojenskému objektu neustále ve spojení. Zároveň ale dodal, že celková investovaná částka není známa. „Výše investice není známa, zjišťoval jsem tedy pouze, co se ve vojenském areálu opravovalo. Mám však nyní informace, že si ministr obrany již vyžádal, kdo a kolik z těch dotčených složek investoval. Zřejmě tak i na popud pana prezidenta dochází k hodnocení areálu," sdělil místostarosta Rakovníka Miroslav Samaš.

Nacenění areálu

„Z našeho pohledu by bylo i dobré, kdyby se vojenská posádka do města nevracela, ale areál by se zakonzervoval v rámci armády a ponechal pro případné rozšíření žateckého útvaru," doplnil Pavel Jenšovský (ČSSD), starosta Rakovníka. „Jako vedení města jsme, myslím, udělali dost pro to, aby se věci nějakým způsobem rozeběhly nějakým směrem," poznamenal místostarosta Miroslav Samaš.

Armáda však mezitím připravuje prodej areálu. Místostarosta města pak řekl, že nacenění areálu takzvané Dukly II je již teoreticky hotové. „Akorát se zde ještě dělají znalecké posudky ceny. Až vše bude nastavené, tak ceny pochopitelně dostane také město, abychom mohli oslovit nějaké investory," sdělil bližší informace Miroslav Samaš.

Co se týče takzvané Dukly I, tak je problém s pozemky. Jen v areálu vlastní město nějaké pozemky, naopak armáda pak mimo areál. Zastupitelé se budou možnou výměnou pozemků zabývat na červnovém zasedání. „Dokud se situace s pozemky nevyřeší, může armáda pouze nechat naceňovat pozemky, ale neprodá je. Vznikala by zde řada věcných břemen," vysvětlil Miroslav Samaš.

Důvod? Peníze

Vojenská posádka odešla z Rakovníka k poslednímu dni roku 2013, a to po dlouhých dvaaosmdesáti letech. Hlavním důvodem zrušení místní posádky jsou ekonomické důvody. Podle velitele Pozemních sil Armády České republiky je personální stav neudržitelný.

Velitel pozemních sil Ján Gurník tehdy připomněl, že právě kvůli rozpočtu je armáda nucena zeštíhlovat své stavy. Zatímco v roce 2004 mohla Armáda České republiky počítat s rozpočtem ve výši dvou procent ze státního rozpočtu, postupně se její rozpočet tenčil až na současných zhruba jen malinko přes jedno procento. „Po deseti letech, kdy jsme začali s výstavbou armády, znovu nyní ukrajujeme a snižujeme dál a dál. Za těchto finančních podmínek nelze početní stavy, které byly v roce 2004, zvládnout," podotkl tehdy Ján Gurník.

Velitel Ján Gurník rakovnické veřejnosti při slavnostním nástupu vojáků na Husově náměstí v roce 2013 řekl, že podle informací, které má, našlo zhruba tři sta padesát vojáků uplatnění u jiných armádních složek, dalších čtyřicet vojáků odešlo do zálohy.

Na závěr vojenského aktu vyslovil před zhruba dvěma lety velitel pozemních sil ještě své přání: „Doufám, že tak krásné město, jakým Rakovník je, nebude pomoc vojáků v budoucnu potřebovat. Chtěl bych ještě poděkovat panu starostovi a vůbec celému zastupitelstvu za to, jak bojují za záchranu vojenského útvaru v Rakovníku. Je to pro nás pochvala a je tak i vidět, že si Rakovničtí přejí, aby vojáci zde zůstali. Věřím, že Rakovník bude potřebovat vojáky na slavnosti a parádu, rádi je půjčíme."

Čtěte také: Rakovník: město chce získat části opuštěných kasáren