Nepřilákají je však lasery ani jiné záblesky moderních technologií. Od 18 hodin se tam uskuteční představení upraveného projektu takzvaného zpřítomnění archeologické památky.

Projekt Akropole Závist – zpřítomnění“ hradiště Závist má ukázat výjimečnost místa, kde nyní kromě naučných panelů a nově vybudované rozhledny není k vidění prakticky nic: vykopávky jsou skryté pod vrstvou navážky, která je má chránit před vlivy počasí i před nenechavci.

Tým architekta Josefa Pleskota původně navrhl instalaci moderního střihu, která by na povrchu přesně kopírovala dole skryté platformy, na nichž byly v pravěku vybudovány dřevěné konstrukce staveb. Proti nápadu vybetonovat geometrické tvary, které by ještě mohly být pomalovány pestrými barvami, a obsypat je štěrkem se však vzedmula vlna odporu. Jak mezi laiky, tak i v řadách odborníků; leckteří z odpůrců si s Pleskotem tykají.

V minulosti se již setkání s veřejností uskutečnila, letos v březnu i přímo v lokalitě – a ukázalo se, že ostrý nesouhlas myslí odpůrci vážně. Po poradách s archeology i dalšími odborníky proto Pleskotův tým projekt přetvořil s využitím přírodnějších materiálů, které podle řady lidí zapadnou do krajiny lépe: kamene a zčásti i dřeva. Nové plány mají být představeny právě na setkání v laserovém centru.

Ve středu 23. listopadu o tom informovala Zuzana Žídková z krajského úřadu. Připomněla, že vedle Pleskota budou podobně jako při minulých setkáních připraveni debatovat s veřejností ředitel Archeologického ústavu Akademie věd ČR Jan Mařík, tentokrát i člen jeho týmu Daniel Bursák, který je archeologem se specializací na dobu laténskou, římskou, na sídlištní archeologii a archeometalurgii; opět také dorazí ředitelka Ústavu archeologické památkové péče středních Čech Irena Benková. Obec Dolní Břežany budou zastupovat místostarostové Jana De Merlier a Lubomír Havel (oba Rozkvět – za STAN). Za Středočeský kraj přijedou radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Václav Švenda (Spojenci/TOP 09) a předsedkyně výboru krajského zastupitelstva pro stejné oblasti Lucie Cirkva Chocholová (Piráti).

„Z jednání bude pořízen záznam, který bude k pozdějšímu seznámení dostupný na webu obce Dolní Břežany,“ slibuje Žídková, že ochuzeni o informace nezůstanou ani zájemci, kteří nebudou mít možnost dorazit.