Naprostá většina léčených klientů bojuje se závislostí na alkoholu. A zhruba čtvrtina mladých lidí – opravdu se udává 25 procent – „má nakročeno“ k digitální závislosti spojené s virtuálním prostředím. Nejde tedy jen o zneužívání různých látek – ať už dostupných legálně, nebo nelegálně.

Uskutečnil se již třináctý ročník, přičemž konference se z původního setkávání odborníků na léčbu závislostí ze středních Čech k vzájemné výměně zkušeností rozrostla na akci celorepublikového významu. Ostatně i působení neziskové organizace Magdaléna, která je jejím spolupořadatelem, má zvuk v celostátním měřítku. Nejenom v Mníšku pod Brdy, kde sídlí, a v širším regionu, kde působí. Do Nesuchyně se sjeli odborníci z různých institucí včetně hostů ze zahraničí; z Belgie a Španělska. Cílem bylo nejen ohlédnutí za vším, co se v oblasti boje se závislostmi podařilo od konce devadesátých let do současnosti. Velkými tématy se pro účastníky konference staly i nynější situace a aktuální trendy.

Adiktologické služby se vyvíjely postupně; nynější systém péče od takzvané primární prevence rizikového chování po léčebné programy různého charakteru a zaměření i systém péče, pomoci a podpory pro blízké závislých osob neexistovaly odjakživa. A co měnit je i dnes: stále lze hovořit o nedostatku peněz, odborníků i dostupných pracovišť. Veřejnost tato témata jako palčivá zpravidla nevnímá: obyčejně až do chvíle, kdy se problém dotkne jejich bezprostředních okolí. Provází to pak i poznání, že s disciplínou a pevnou vůlí v těchto situacích vystačit neleze; ani dobře míněné snahy nestačí. „Boj“ se závislostmi také nelze vyhrát; potřebná je pomoc.

Dlouhodobě platí, že dostupnost sítě služeb pro uživatele návykových látek je žádoucí zvyšovat – obzvlášť se to týká adiktologických ordinací. K aktuálním trendům také patří snahy o zmírňování škod vznikajících jednotlivcům i celé společnosti, které jsou se závislostmi spojeny.