Nepříliš známý kostel Matky Boží pod řetězem s masívními, téměř pevnostními věžemi a zajímavým předdvořím je v Praze jedním z nejmalebnějších. Je také zajímavé, že od založení první české komendy maltézských rytířů, jinak též johanitů, v roce 1169 s výjimkou padesátých let minulého století stále slouží tomuto řádu.

Řád, který si předsevzal ošetřování nemocných a uvádění nevěřících na správnou cestu, se do Čech dostal v roce 1159 a král Vladislav I. mu v pražském podhradí věnoval místo pro vybudování chrámu a kláštera. Tak se také stalo a novému kostelu se začalo říkat ,,Konec mostu“.
To bylo v dobách, kdy pražské podhradí nebylo na levém břehu ohrazeno a maltézští rytíři své území obehnali pevnou zdí a snad i příkopem. Kostelu se pak říkalo Panny Marie pod řetězem.

Pověst vypravuje, že klášterní brána byla na noc uzavírána silným, bohatě pozlaceným a tím i velice nápadným řetězem, který tu zůstal, i když se klášter i chrám později dostaly za zvětšený obvod městského ohrazení a jejich opevnění se zdálo být zbytečné.

Záhadná ztráta

Počátkem husitských válek byla Malá Strana citelně poničena a tehdy se prý záhadně ztratil onen zlatý řetěz od klášterní brány, ale jméno kostelu zůstalo.

Jiný výklad tohoto starodávného pojmenování kostela tvrdí, že se chrámu říkalo ,,Od řetězu“, který byl blízko napjat přes Vltavu a sloužil k zadržování lodí a vorů v místech, kde bylo nutné zaplatit clo.

U Zlaté husy se držela stráž

V Lázeňské ulici číslo 9 je Sterneggovský palác či dům U Zlaté husy. Dříve na jeho místě stávala ochranná věž maltézského kláštera a v ní mniši drželi stráž. Dnes v těch místech straší duch nešťastného mnicha, který z nešťastné lásky spáchal sebevraždu.

Na Maltézském náměstí je Nostický palác, který býval sídlem nejvyššího purkrabího F. A. Nostice a v něm prý řádí další neobvyklé strašidlo, muž s velkým kladivem. Vyprávělo se, že to je duch kováře, který před výstavbou paláce zde měl kovárnu.

Na tomto místě měly domky čtyři rodiny, a když se začalo uvažovat o stavbě paláce, tři rodiny své domky prodaly a odstěhovaly se do jiných končin. Jen kovář se zpěčoval kovárnu prodat a bránil se uvolnit místo pro stavbu velkého domu. Protože nechtěl ustoupit, byl násilně vystěhován.

Zakrátko pak náhle zemřel. Jakmile byl nový palác vystavěn, začal se v něm zjevovat kovářův duch. Prý prochází palácovými chodbami a domáhá se pošlapaných práv.

Poštovní šotci měnili adresy

V domě č. 8 bývala Stará pošta, ale nedobře se jí tu vedlo. V domě se prý usídlili nezbední šotci, kteří na dopisech měnili adresy, přehazovali obsahy zásilek a páchali jiné ničemnosti. Zabránit jejich řádění bylo prý zcela nemožné a dům šotci opustili až v roce 1723, kdy tamní pošta byla zrušena.

V domě číslo popisné jedenáct, kde je vyhlášena malostranská vinárna U Malířů, také mají podivného tvora. Dnešní pojmenování dům získal po svém majiteli, malíři Janu Šicovi a před tím se nazýval U Bílého kohouta. Podle pověsti prý proto, že zde měli šotka, který po celý den probíhal po dvorku v převleku bílého kohouta. Až v noci na sebe vždy vzal svou pravou podobu a pilně pracoval pro své chlebodárce a pomáhal zvětšovat jejich jmění. Domu č. 14 se říkalo U Sedmi čertů. Dnes se tu říká U Bílého koníčka a podle svědectví v jeho komnatách sídlili upíři. Majitelka domu Luisa Němcová prý byla vyhlášenou podivínkou a mnoho lidí bylo přesvědčeno o jejím spojení s tajemnými silami.

JAROSLAV WIMMER