Doc. Věra Macháčková-Riegerová se narodila 12. září 1919 v Praze v rodině filozofa Ladislava Riegra, vnuka politika Františka Ladislava Riegera a pravnuka Františka Palackého. Studovala  německou a francouzskou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Je autorkou desítek odborných studií 

Studium, které přerušila druhá světová válka, dokončila doktorskou promocí v roce 1947. Po válce pracovala mimo jiné jako redaktorka v nakl. Práce a v roce 1954 na katedru germanistiky a nordistiky Filozofické fakulty UK. O několik let později pak byla jmenována docentkou.

Po válce pak nově zakládala katedru germanistiky s Eduardem Goldstückerem a mladšími kolegy, především Kurtem Krolopem. V 60. letech patřila k výzkumnému týmu, který se zabýval dějinami německé literatury v českých zemích. I jí se však dotkla normalizace. V 70. letech byla nucena školu definitivně opustit a působila jako překladatelka a editorka. Je autorkou několika desítek odborných studií, statí a překladů německé literatury.