Přední český znalec kavkazských jazyků Václav Černý obdržel v roce 2015 od gruzínského prezidenta řád za celoživotní zásluhy o reprezentaci gruzínské literatury a kultury. Kromě kavkazských jazyků překládal Černý také z ruštiny, angličtiny, němčiny, francouzštiny či havajštiny. Ovládal kolem tří desítek jazyků.

Působil v Orientálním ústavu ČAV do roku 1980

Václav A. Černý se narodil 27. května 1931 v Praze. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval arménštinu a perštinu a po škole pracoval jako nakladatelský redaktor.

Na počátku 60. let byl Černý přijat do Orientálního ústavu Československé akademie věd. Jako vědecký pracovník v něm působil do roku 1980, kdy mu nebyla prodloužena smlouva.

Pro studenty pořádal bytové semináře

Po roce 1989 se Černý po rehabilitaci do Orientálního ústavu nakrátko vrátil. V té době přednášel na Filozofické fakultě UK obecnou kaukazologii, gruzínštinu a čerkeštinu.

Později pořádal pro své studenty kaukazologické a obecně lingvistické bytové semináře. V posledních letech se soustředil na východogruzínské pohanství.

Byl oceněn Řádem prezidenta Gruzie 

Černý byl dlouhá léta jediným odborníkem na kavkazské jazyky a literaturu v Československu. Na počátku 90. let převzal gruzínskou státní cenu za překladatelské dílo.

V prosinci 2015 byl oceněn Řádem prezidenta Gruzie za celoživotní zásluhy o reprezentaci gruzínské literatury a kultury. Poslední rozloučení s Černým se bude konat 31. ledna od 15:00 ve velké obřadní síni strašnického krematoria v Praze.

Čtěte také: Před 45 lety zemřel populární herec František Smolík